ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นเฮงรับทรัพย์
จัดสร้างโดย : วัดหนองบัว ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รับวัตถุมงคลประมาณเดือน พฤศจิกายน 2550