ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นเพชรสุวรรณภูมิกำหนดการ มหาพุทธา-เทวาภิเษก 9 วาระ

วาระที่ 1 พิธีบวงสรวง ณ วัดเมืองใหม่

วาระที่ 2 พิธีบวงสรวง ณ ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช

วาระที่ 3 พิธีบวงสรวง ณ วัดนางพระยา จ. นครศรีธรรมราช

วาระที่ 4 พิธีบวงสรวง ณ ศาลต้นไทร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วาระที่ 5 พิธีมหาพุทธาภิเษก มวลสาร ณ วัดเมืองใหม่

วาระที่ 6 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง

วาระที่ 7 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช

วาระที่ 8 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ จ. นครศรีธรรมราช

วาระที่ 9 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดเมืองใหม่

กำหนดรับวัตถุมงคล 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป