ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นโคตรเศรษฐีสุวรรณภูมิ
จัดสร้างโดย : พระอาจารย์รังสรรค์ จิตตสโร (สิทธิถาวร) วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย จ.สุราษฏร์ธานี ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี และที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในอาคารฯ ซึ่งอาคารฯ ดังกล่าวจะใช้ให้เป็นสาธารณะสมบัติให้แก่สาธารณชนฯ

1. ใช้เป็นศูนย์กลางสนองตามแนวทางพระราชดำริฯ โครงการ(บวร) บ้านวัดราชการโรงเรียน

2. ใช้เป็นสถานที่อบรมจริยธรรม ศีลธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนหน่วยงานหรือองค์กร

3. ใช้เป็นสถานที่จัดเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มอบความรู้ในด้านต่างๆ และส่งเสริมภูมิปัญญา

4. ใช้เป็นสถานที่ดำเนินการโรงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ (สนง.สาขา จ.สุราษฏร์ธานี)

พิธีมหพุทธาภิเษก และพิธีมหาเทวาภิเษก 7 พิธี 7 วาระ ตามรูปแบบอาณาจักรศรีวิชัย โดยเกจิอาจารย์แห่งอาณาจักรศรีวิชัย และสายเขาอ้อ

วาระที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2550 พิธีรวมปลุกเสกมวลสารเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก ที่วัดพรหมราช อำเภอร่อนพิบูลย์

วาระที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 พิธีภายในถ้ำข้าวสารดำ วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี เวลา 06.09 น.

วาระที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 พิธีบวงสรวงขอพรจากเจ้าแม่นางพญา วัดนางพญา ตำบลปากนคร เวลา 06.39 น.

วาระที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม 2550 พิธีบวงสรวง องค์พ่อจตุคามรามเทพ ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 06.09 น.

วาระที่ 5 วันที่ 18 สิงหาคม 2550 พิธีเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก ณ กลางสะดือทะเล อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วาระที่ 6 วันที่ 23 สิงหาคม 2550 พิธีเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก ณ ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย พ่อท่านนวล วัดไสหร้า, พ่อท่านบุญให เจ้าอาวาสวัดท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช และสายเขาอ้อ

วาระที่ 7 พิธีเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

ปิดรับ 30 ธันวาคม 2550 และรับวัตถุมงคลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2550 เป็นต้นไป