ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นคลังสมบัติ

เพื่อจัดหาทุนก่อตั้งมูลนิธิและจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้แก่อาคารวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีมหามงคลเททองหล่อนำฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2549 วันธงชัย ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9 เริ่มดิถี 3 บวงสรวงเทพเทวดา เวลา 13.14 น. (ทลิทโทฤกษ์) เททองหล่อน้ำฤกษ์ เวลา 16.38 น.

พิธีมหามงคลพุทธาพิเษก และพิธีเทวาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 เวลา 16.12 น. ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช พิธีมหามงคลพุทธาพิเษก และพิธีเทวาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 เวลา 14.48 น. ณ บริเวณหาดทรายแก้ว หน้าวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอาจารย์ปราณพ (หลวงหนุ่ย) วัดคอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เจ้าพิธีคำปรารถของหลวงหนุ่ย วัดคอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา ขอเจริญพรญาติโยม และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ในการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างหาทุนทรัพย์เป็นการศึกษา และบำรุงการศึกษาให้กับบุตรหลานของญาติโยมทุกคน เพราะครั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ยังขาดปัจจัยทางทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ และเพื่อสร้างกองทุนมูลนิธิ เพื่อได้ใช้ประโยชน์ของลูกหลานของทุกๆ ท่านที่จะได้ให้เกิดประโยชน์ อาตมาจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาช่วยกันเสียสละคนละเล็กคนละน้อยไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงในพิมพ์ต่างๆ ที่มีทั้งหมด 3 พิมพ์ด้วยกันคือ พิมพ์พญาราหู พิมพ์แว่นกลม และท่านท้าววิษณุ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หรือสัญญาลักษณ์ของเทคนิคนครศรีธรรมราช เพราะฉนั้นในครั้งนี้อาตมาจึงขอบอกบุญให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสที่ว่า เราช่วยกัน ว่าเราได้สร้าง เขาเรียกว่าทรัพยากรส่วนบุคคล เพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป ขอเจริญพร

 

 

 

 

 

 

พระผงสุริยันจันทราจตุคาม รามเทพ เนื้อมหาว่านพิมพ์น้ำตาลแว่น ขนาด 5 ซม.

พระผงพญาราหู ขนาด 3.5 ซม.

พระผงจตุคามรามเทพเนื้อมหาว่าน ขนาด 3.5x2.5 ซม.พระผงสุริยันจันทรา จตุคามรามเทพ พิมพ์น้ำตาลแว่น ขนาด 5 ซม.

ฟ้าดินเป็นประจักษ์พยานแห่งความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์พระอาทิตย์ทรงกลด โดยรอบมณฑลพิธีนานนับชั่วโมงท่ามกลางสายฝนโปรยปรายจากพระพิรุณ พิธีเททองหล่อนำฤกษ์-กดพิมพ์นำฤกษ์ วัตถุมงคลจตุคาม-รามเทพ รุ่น คลังสมบัติ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549พิธีมหามงคลพุทธาภิเษก และพิธีมหาเทวาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช พิธีมหามงคลพุทธาภิเษก และพิธีมหาเทวาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ณ บริเวณหาดทรายแก้ว หน้าวิหารหลวงวัดพระบรมมหาธาตุวรวิหารคำปรารถของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีจุดประสงค์สำคัญอยู่ 3 ประการ ประการแรกที่สุดคือเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเราก็จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาบุตรหลายของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช คืออาคารวิทยบริการของเราที่ได้มานั้นได้มาเฉพาะตัวอาคาร ครุภัณฑ์และสิ่งอื่นในอาคารไม่มี และรายได้จากส่วนนี้จะนำไปจัดสร้างครุภัณฑ์ ในเรื่องของ IT ทั้งหลาย ศูนย์ Internet จองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประการที่สองก็คือว่า เราจะมุ่งหวังให้มีมูลนิธิคณะครู นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เพื่อประสงค์ให้มูลนิธินี้เป็นหลักสำคัญของวิทยาลัย ของศิษย์เก่าที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในเรื่องการกุศล ประการที่สาม เรามีอาคารหอประชุมอยู่บนโรงอาหารซึ่งหอประชุมนี้ได้ใช้กันมาก ชาวนครศรีธรรมราช มาใช้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมายแต่ว่า ความไม่สะดวกในรูปแบบโครงสร้างเดิมระบบเสียงไม่ค่อยดีระบบเครื่องปรับอากาศไม่ค่อยดี เราก็คิดว่า 3 วัตถุประสงค์ใหญ่ๆ นี้ ถ้าหากเราทำวัตถุมงคลชุดนี้แล้วเกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ครบรอบ 60 ปี ด้วยครับ สิ่งสำคัญในการสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ก็คือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวนครศรีธรรมราช บรรดาศิษย์เก่า คณะครูอาจารย์ได้ไว้เคารพบูชา เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติว่า ในวาระโอกาสอันสำคัญนี้ พวกราในฐานะเป็นข้าพระบาท ก็ได้มีวัตถุมงคลไว้ปกป้องคุ้มครองตัวเอง เพื่อที่จะให้ตัวเราเองประกอบกรรมดี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่พระองค์นะครับ

คำปรารถ พระอาจารย์ประสูติ วัดในเตา ผงพญาราหูกลืนทรัพย์อาตมาได้ศึกษามาจากพระอาจารย์หลวงปู่ชื่น วัดทุ่งชล อยู่จังหวัดตรัง และหลวงปู่สุระ วัดสวนใหม่ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมา ได้มอบวิชาพญาราหูให้มาพอตัวได้มวลสารมาประมาณเมื่อปี 2538 ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทย อยู่ในช่วงสุริยุปราคา ผงที่จะเสกครั้งแรกเท่าที่จำได้ ปลุกเสกในถ้ำวัดในเตา สมัยหลวงปู่แสง วัดคลองน้ำเจ็ดยังอยู่ ท่านได้เมตตาบอกสถานที่ ที่จะไปเก็บผง สถานที่แรกเรียกว่า พญาเต่าขาว อยู่ในถ้ำตลอดของตำบลกะปาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผงตัวที่สองเรียกผงข้าวเหม้าเหล็ก ผงตัวนี้ลักษณะสีคล้ายๆ กับดินสอพองของจังหวัดลพบุรี แต่ภาคใต้เขาเรียกว่าผงข้าวเหม้าเหล็กมันจะอยู่ในน้ำที่ใสสะอาดและจะมีดินพวกนี้ซึ่งมีสีขาวผ่านเล็ดลอดออกมาเป็นสายน้ำเอื่อยๆ แต่ปัจจุบันนี้หาไม่ได้แล้ว เพราะโดนถมหมดแล้ว ผมข้าวเหม้าเหล็กเป็นผงที่ดีเด่นด้านโภคทรัพย์จริงๆ เท่าที่อาจารย์ได้บอกเล่ามา อาตมาไปได้ที่ใกล้ๆ กับหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ สมัยหนึ่งหลวงปู่มุ่ย วัดบางบูชา เคยไปนำผงข้าวเหม้าเหล็กตัวนี้ไปทำพระปิดตา เขาเรียกพระปิดตาผสมน้ำนมควาย อาตมาก็ไปเจอแล้วก็เอามาใช้ แล้วก็ผงดินดำเขาเรียกว่า ผงพญาราหูจริงๆ ตัวนี้มีอยู่ในเทือกเขาบรรทัดของจังหวัดตรังของเราเป็นสีดำออกมาแกมเขียวไม่ดำสนิทเหมือนของจังหวัดยะลา ต้องอาศัยพวกม้าทรงนำทาง เดินทางประมาณ 2 วันแล้วถึงจะถึงหลุมตัวนี้ แล้วก็นำมวยสารต่างๆ มาหมักและผสมรวมกันมัดรวมเป็นถุงแป้งแล้วก็ผูกห้อยไว้จนสะเด็ดน้ำแห้งดีแล้ว เอาผงทั้งหมดมาปั้นเป็นแท่ง เค้าเรียกแท่งดินสอสามารถจะลบผงได้ ส่วนผสมที่นำมาผสมให้เป็นแท่งได้เขาเรียกน้ำตำลึงทองเอาคั้นแล้วผสมด้วยดินตัวนี้แล้วปั้นเป็นแท่งลบในขณะที่ฤกษ์ทั้งหมดนั้นเป็นฤกษ์เทวาทั้งหมดฤกษ์อื่นใช้ไม่ได้ ในขณะที่ลบจะต้องลบในเวลากลางคืนเท่านั้น ถ้าจะพิเศษหน่อยลบในช่วงเกิดจันทรุปราคา ผมตัวนี้เริ่มลบเริ่มใช้ในปี 2538 ในขณะที่เกิดสุริยุปราคา หลวงปู่แสงเป็นผู้ปฐมฤกษ์ลบผงให้อาตมาแล้วจากนั้น ท่านได้มรณะภาพอยู่ได้ประมาณปีเศษ อาตมาได้ลบต่อมาเรื่อยๆ จนสามารถเป็นมวยสารที่ฉกาจฉกรรณ์พอสมควร อาจารย์หลวงปู่ชื่น บอกว่าให้เป็นผงพญาราหูกลืนทรัพย์ และมีคาถาที่ใช้อยู่เฉพาะที่มีอยู่ในตำราทั่วไปหรือเปล่าไม่ทราบ แต่วันหลังอาตมาได้เขียนเป็นฝอยสำหรับผู้นำวัตถุมงคลพญาราหูกลืนทรัพย์ครั้งนี้ไปใช้ พร้อมกับแนบวิธีการใช้ และคาถาไปให้ สำหรับผู้ที่บูชาจะให้เกิดโภคทรัพย์โภคสมบัติ ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็น ผงพญาราหูกลืนทรัพย์ มนดีเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเป็นมหาโภคทรัพย์ คือเงินทองจะไหลเข้ามาหาเราเอง มันไหลเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากนัก ในบางครั้งคุณไม่ต้องวิ่งไปหา ให้เงินวิ่งมาหาเราเองในบางครั้ง ส่วนว่าน 889 ชนิดนี้อาตมาได้มาทั้งหมดสมัยปี 2529 ตอนนั้นอาตมาจำพรรษาอยู่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนั้นหลวงตาละมัย ยังไม่เป็นที่รู้จักท่านเก่งเรื่องว่านยาและวิชาปรอท ปัจจุบันท่านอายุ 100 เศษๆ น่าจะ 110 กว่าปีขึ้นไป ท่านเก่งเรื่องว่านได้แนะนำอาตมาหลายๆ ว่านและได้เก็บสะสมมาเรื่อยๆ แถบจังหวัดเพชรบูรณ์ กิ่งอำเภอเขาค้อ สมัยนนั้นมีว่านชนิดหนึ่ง เขาเรียกว่าว่านกระบือชนเสือมันจะออกดอกปีละครั้ง สรรพคุณว่านที่นำมาใช้นี้ต้องออกดอกเท่านั้นจึงจะใช้ได้ ออกดอกมาในฤดูหนาว ถึง จะใช้หัวว่านเป็นส่วนผสมของยา หรือส่วนผสมของวัตถุมงคล ว่านกระบือชนเสือจะออกดอกฤดูนั้นฤดูเดียวถึงจะมีสรรพคุณครบเครื่องทุกเครื่อง คือ 1 ใน 889 ชนิด จะมีว่านชนิดนี้แล้วก็ว่านดอกทองว่านดอกทองเป็นทั้งดอกทองตัวผู้และตัวเมีย คือเมืองไทยไม่สามารถหาว่านชนิดนี้ได้ ต้องไปหาจากประเทศลาว คือต้องเสียเงินหลายตังสมัยก่อน คือไหว้วานคนประเทศลาวไปหามันมีลักษณะเหมือนโยนีผู้หญิง ถ้าเป็นของตัวเมีย คือมันจะชัดเจนมากถ้าเราได้เห็นของจริงๆ อาตมาสมัยนั้นไม่มีกล้องถ่ายรูป ถ้ามีจะถ่ายมาให้ดูว่าดอกทองตัวเมียนี้ จะเหมือนของผู้หญิงจริงๆ อะไรเรียบร้อยแล้วก็ว่านดอกทองตัวผู้จะเหมือนของผู้ชายคือ สิวลึวค์ จะมีความยากสักประมาณ 6 นิ้วแต่สมัยนั้นจำได้ว่าอาตมาได้มาทั้งคู่มาเป็นส่วนผสมในตัวนี้และว่านหลายๆ อย่างที่หาไม่ได้ในสมัยนี้ อาจจะเป็นด้วยธรรมชาติ หรือชาวป่าใช้ยาฆ่าหญ้าไปฉีดพ่น ว่านในแต่ละชนิดนี้ก็จะสูญหายไปจากประเทศไทย ว่านร่อนทอง ว่านห้าร้อยนาง รู้สึกอาตมาได้ว่านห้าร้อยนางนี้ มันเกี่ยวกับโภคทรัพย์ และก็เสน่ห์มหานิยมเฉพาะ และก็ว่านมหาเมฆ ดีเด่นไปทางคงกระพันมหาอุด เฉพาะพูดคร่าวๆ เฉพาะว่านที่ดีเด่น แต่ที่จริงยังมีอีกเยอะ อาตมาจะรวบรวมว่านทั้งหมดเท่าที่อาตมาจำได้ ลงพิมพ์เป็นเอกสารอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ต่อไป...พระผงพระวิษณุพิมพ์น้ำตาลแว่น ขนาด 5.5 ซม. ชุดกดพิมพ์นำฤกษ์ในพิธี

รายการวัตถุมงคลรุ่น คลังสมบัติ 1.พระบูชาจตุคามรามเทพ ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว 1.1 พระบูชาจตุคามรามเทพ เนื้อทองผสม (ชุดกรรมการนำฤกษ์) สร้าง 60 บูชา 15,000 1.2 พระบูชาจตุคามรามเทพ เนื้อทองลำอู่ (ชุดกรรมการ) สร้าง 350 บูชา 12,000 1.3 พระบูชาจตุคามรามเทพ เนื้อทองเหลืองรมดำ สร้าง 1,099 บูชา 7,000 2.พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพเนื้อมหาว่านพิมพ์น้ำตาลแว่น ขนาด 5 ซม. 2.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพเนื้อไม้ดำปัดทอง ปิดแผ่นทองคำ, เนื้อไม้ดำปัดทอง ปิดแผ่นเงิน, เนื้อไม้ดำปัดทอง ปิดแผ่นสัมฤทธิ์ สร้าง 199 ชุด บูชา 3,000 2.2 พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ เนื้อไม้ดำปัดทอง ปิดแผ่นทองแดง สร้าง 5,000 บูชา 300 2.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพเนื้อไม้ดำ ปัดเงิน, ปัดทอง, ปัดนาก และโรยผงตะไบนำฤกษ์ สร้างอย่างละ 3,000 บูชาองค์ละ 150 2.4 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพเนื้อมหาว่านแดง ปัดเงิน, ปัดทอง, ปัดนาก และโรยผงตะไบนำฤกษ์ สร้างอย่างละ 3,000 บูชาองค์ละ 150 2.5 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพเนื้อมหาว่านขาว ปัดเงิน, ปัดทอง, ปัดนาก และโรยผงตะไบนำฤกษ์ สร้างอย่างละ 3,000 บูชาองค์ละ 150 2.6 พระผงพญาราหูเนื้อกะลาตาเดียว (ปลุกเสกในน้ำมันงาผสมว่าน108) สร้าง 9,999 บูชา 150 3.พระผงจตุคามรามเทพเนื้อมหาว่าน ขนาด 3.5x2.5 ซม. 3.1พระผงจตุคามรามเทพเนื้อมหาว่านขาวอมส้น ปิดแผ่นทองคำ, เนื้อมหาว่านขาวอมส้น ปิดแผ่นเงิน และเนื้อมหาว่านขาวอมส้น ปิดแผ่นสัมฤทธิ์ สร้าง 199 ชุด บูชา 2,000 3.2 พระผงจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านขาวอมส้มปิดแผ่นทองแดง สร้าง 5,000 บูชา 200 3.3 พระผงจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านดำ, แดง และ ขาว สร้างอย่างละ 5,000 บูชาองค์ละ 100 4.เหรียญสุริยันจันทราจตุคามรามเทพขนาด 3.2 ซม. 4.1 เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ เนื้อทองคำ สร้าง 49 บูชา 28,000 4.2 เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ เนื้อเงิน สร้าง 500 บูชา 800 4.3 เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ เนื้อนวะโลหะ สร้าง 800 บูชา 500 4.4 เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ เนื้อสามกษัตริย์ สร้าง 3,000 บูชา 300 4.5 เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ เนื้อทองแดง สร้าง 9,999 บูชา 100 5.จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม 5.1 จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม ชุดเนื้อทองคำ, เงิน, นวะ, อัลปาก้า, ฝาบาตร สร้าง 60 บูชา 12,000 5.2 จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม ชุดเนื้อกะไหล่เงิน, ทอง, นาก, อัลปาก้า, ฝาบาตร สร้าง 1,000 บูชา 600 5.3 จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม ชุดเนื้อเงิน สร้าง 500 บูชา 400 5.4 จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม ชุดเนื้อนวะโลหะ สร้าง 500 บูชา 300 5.5 จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม ชุดเนื้อสามกษัตริย์ สร้าง 1,000 บูชา 200 5.6 จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม ชุดเนื้อทองแดง สร้าง 12,000 บูชา 30 6.ผ้ายันต์ คลังสมบัติขนาด 20x20 นิ้ว (ผ้ายีนส์) สร้าง 800 บูชา 300

รายการวัตถุมงคลรุ่น คลังสมบัติ เพิ่มเติม 1.พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่นขนาด 5 ซม. 1.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ เนื้อท้องพระคลังก้นครกปัดทอง สร้าง 1,200 บูชา 500 1.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ เนื้อท้องพระคลังก้นครก(สีม่วง) สร้าง 2,000 บูชา 300 1.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ เนื้อท้องพระคลังก้นครก สร้าง 2,000 บูชา 300 2.พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5x2.5 ซม. 2.1 พระผงจตุคามรามเทพ เนื้อท้องพระคลังก้นครกฝังตะกรุดทองคำ (นำฤกษ์) สร้าง 108 ชุด บูชา 2,000 2.2 พระผงจตุคามรามเทพ เนื้อท้องพระคลังก้นครกปัดทอง สร้าง 1,200 บูชา 300 2.3 พระผงจตุคามรามเทพ เนื้อท้องพระคลังก้นครก สร้าง 2,000 บูชา 200 2.4 พระผงจตุคามรามเทพ เนื้อท้องพระคลังปัดทอง(สีม่วง) สร้าง 2,000 บูชาองค์ละ 200 2.5 พระผงจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านดำปัดทอง สร้าง 2,000 บูชาองค์ละ 150 2.6 พระผงจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง สร้าง 2,000 บูชาองค์ละ 150 2.7 พระผงจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง สร้าง 2,000 บูชาองค์ละ 150 3.พระผงผงพญาราหู ขนาด 3.5 ซม. 3.1พระผงพญาราหูเนื้อท้องพระคลังก้นครกฝังตะกรุดทองคำ (นำฤกษ์) สร้าง 141 ชุด บูชา 1,200 3.2 พระผงพญาราหูเนื้อท้องพระคลังก้นครกปัดทอง สร้าง 1,200 บูชา 300 3.3 พระผงพญาราหูเนื้อท้องพระคลังปัดทอง สร้าง 2,000 บูชาองค์ละ 200 4.พระผงพระวิษณุพิมพ์น้ำตาลแว่น ขนาด 5.5 ซม. 4.1 พระผงพระวิษณุ เนื้อท้องพระคลังก้นครกปัดทอง สร้าง 300 บูชา 500 4.2 พระผงพระวิษณุ เนื้อมหาว่านดำปัดทอง สร้าง 300 บูชา 500 4.3 พระผงพระวิษณุ เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง สร้าง 300 บูชา 500 4.4 พระผงพระวิษณุ เนื้อมหาวานขาวปัดทอง สร้าง 300 บูชา 500 5.เทวดาน้อยแบบห้อยคอ ขนาด 1x2.5 ซม. 5.1 เทวดาน้อยเนื้อนวะโลหะ(นำฤกษ์) สร้าง 1,200 บูชา 300

รายการของแถม รุ่น คลังสมบัติ หมายเหตุ : สั่งจองรายการลำดับที่ 1 ชำระเงินเต็มภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2549 1.พระบูชากรรมการนำฤกษ์ 15,000 บาท สร้าง 60 ชุด 1.1 พระผงนำฤกษ์ก้นครกฝังตะกรุดทองคำโรยผงไม้ตะเคียนหลักเมืองปี พ.ศ.2530 (1 องค์) สร้าง 108 องค์ 1.2 พระผงพญาราหูเนื้อนำฤกษ์ก้นครก (10 องค์) สร้าง 999 องค์ 1.3 พระผงสี่เหลี่ยมเนื้อนำฤกษ์ก้นครก (10 องค์) สร้าง 999 องค์ 1.4 ผ้ายันต์คลังสมบัติ ผ้ายีนส์ 20x20 นิ้ว (1 ผืน) สร้าง 800 ผืน 1.5 ธนบัตรเรียกทรัพย์ 10,000 ล้าน 3 ใบ, 1,000 ล้าน 3 ใบ หมายเหตุ : สั่งจองรายการลำดับที่ 2 ชำระเงินเต็มภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2549 2.ชุดกรรมการ 12,000 บาท สร้าง 350 ชุด 2.1 น้ำตาลแว่น 5 ซม. เนื้อเครื่องบูชาครูจตุคามรามเทพโรจผงไม้ตะเคียนหลักเมืองปี พ.ศ.2530 (5 องค์) สร้าง 1,999 องค์ 2.2 พระผงจตุคามรามเทพพิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อเครื่องบูชาครูพ่อ (5 องค์) สร้าง 1,999 องค์ 2.3 พระผงพญาราหูเนื้อว่านผง 108 (10 องค์) สร้าง 3,999 องค์ 2.4 พระผงพญาราหู 3.5 ซม. เนื้อข้าวเหนียวดำ (10 องค์) สร้าง 3,999 องค์ 2.5 ธนบัตรเรียกทรัพย์ 10,000 ล้าน 1 ใบ, 1,000 ล้าน 1 ใบ หมายเหตุ : สั่งจองรายการลำดับที่ 3 ชำระเงินเต็มภายในวันที่ 10 กันยายน 2549 3.จตุคามรามเทพเนื้อทองเหลืองรมดำ 7,000 บาท 3.1น้ำตาลแว่น 5 ซม. เนื้อขาวอมส้มหน้ากากทองแดงปัดทอง (1 องค์) สร้าง 1,999 องค์ 3.2 ธนบัตรเรียกทรัพย์ 1,000 ล้าน 1 ใบ หมายเหตุ : สั่งจองรายการลำดับที่ 4 ชำระเงินเต็มภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 4.รายการของแถมพิเศษ 4.1 บูชารายการที่ 2.1 แถมจตุคามรามเทพรูปหล่อลอยองค์ปางอิทธิฤทธิ์เนื้อสัมฤทธิ์ 1 องค์ ธนบัตรเรียกทรัพย์ 10,000 ล้าน 1 ใบ 4.2 บูชารายการที่ 2.3, 2.4, 2.5 จะได้รับเทวดาน้อย จำนวน 1 องค์ ธนบัตรเรียกทรัพย์ 1,000 ล้าน 3 ใบ 4.3 บูชารายการที่ 3.1 แถมจตุคามรามเทพรูปหล่อลอยองค์ปางอิทธิฤทธิ์เนื้อทองลำอู่ 1 องค์ ธนบัตรเรียกทรัพย์ 10,000 ล้าน 1 ใบ 4.4 พระผงพระวิษณุ เนื้อมหาวานขาวปัดทอง สร้าง 300 บูชา 500 5.เทวดาน้อยแบบห้อยคอ ขนาด 1x2.5 ซม. 5.1 เทวดาน้อยเนื้อนวะโลหะ(นำฤกษ์) สร้าง 1,200 บูชา 300