ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

108 ปี เบญจมฯ ย้อนยุค 20 ปีหลักเมืองนคร

ขอเชิญบูชาวัตถุมงคล 108 ปี เบญจมฯ ย้อนยุค 20 ปี หลักเมืองนครศรีธรรมราชวัตถุประสงค์

1. ซื้อที่ดินด้านทิศตะวันออกของหอเกียรติยศ

2. บูรณะหอพระสูงสร้างพระสูงจำลอง ประดิษฐาน ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ

3. สร้างทางเข้าพร้อมหลังคา ใน ร.ร.เบญจมราชูทิศ ตั้งแต่ประตูโรงเรียนถึงอาคารเรียน

4. สร้างประตูและถนนเข้าสู่โรงเรียนทางด้านทิศเหนือ

5. จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษานักเรียนในการศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษา

6. ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ

พิธีเททองหล่อนำฤกษ์และกดพิมพ์พระในฤกษ์ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2547 เวลา 15.37 น. ณ หน้าหอพระสูง
พิธีเทวาภิเษก วันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ.2550 (ครบรอบ 20 ปี ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช) ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพระสูงจำลอง เนื้อโลหะผสม ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว, 9 นิ้วจตุคามรามเทพ ปรก 5 และ ปรก 7 เนื้อโลหะผสม ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว, 9 นิ้วรูปหล่อเสาหลักเมืองนครศรีธรรมราช เนื้อโลหะผสม ขนาดฐานกว้าง 9 นิ้ว, 13 นิ้วดวงตราพญาราหู (ใหญ่)ดวงตราพญาราหู (เล็ก)พระพุทธสิหิงค์

ประมวลภาพพิธีเททอง พระสูง บูชาองค์จตุคาม 108 เบญจมราชูทิศพิธีหล่อพระสูงจำลอง หน้าตัก55นิ้ว รวมถึงพระบูชาองค์จตุคาม เสาหลักเมืองจำลอง โดยมี พระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรวิหาร และ ท่านวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเททอง

พระราชธรรมสุธี และท่านผู้ว่าวิชม ทองสงค์ กดพระในฤกษ์