ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นเเซยิด 108 ปี

ท้าวจัตตุคาม - ท้าวรามเทพ ท้าวจัตตุคาม - ท้าวรามเทพ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์พิเศษในชุดพระผงว่านอุดมโชคปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ แต่ไม่ได้ให้เช่าบูชาเนื่องจากคณะกรรมการต้องการเก็บไว้ถวายวัดในคราวทำบุญอายุครบ 9 รอบ 108 ปี ของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช เนื่องจากท่านเป็นคนจุดประกายให้ประชาชนได้รู้จักกับความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวจัตตุคามและท้าวรามเทพ นับแต่ท่านได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเจ้าพิธีกรรม สร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช จนกระทั่งพิธีสุดท้ายคือ พิธีพุทธาภิเษกพระอุดมโชค 8 อรหันต์สุวรรณภูมิ (เจดีย์ราย พ.ศ.2545) นับเป็นระยะเวลาร่วม 20 ปีมาแล้ว จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน วัตถุมงคลท้าวจัตตุคาม - ท้าวรามเทพ พิมพ์นี้มี 4 สี และมีขนาด 6 ซม. เท่านั้น แต่แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 พิมพ์กดมือมีเส้นผมของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช แจกลูกหลานและลูกศิษย์ ส่วนที่ 2 พิมพ์กดมือแจกคณะกรรมการและผู้ดำเนินการ ส่วนที่ 3 ถวายวัดที่ยังบูรณะไม่เสร็จและแจกผู้ร่วมงานในวันทำบุญอายุ รายชื่อวัดที่ถวาย 1. วัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี 2. วัดหน้าพระลาน จ.นครศรีธรรมราช 3. วัดเพชรพลี จ.เพชรบุรี 4. วัดราชสิงขร (เขางู) จ.ราชบุรี จำนวนพระ ส่วนที่ 1 มี 3 สี คือ ดำ เขียว ขาว สีละ 108 องค์ ส่วนที่ 2 มี 3 สี คือ ดำ เขียว ขาว สีละ 308 องค์ ส่วนที่ 3 มี 3 สี คือ ดำ แดง ขาว รวม 20,108 องค์ เนื้อไม้มงคล 1,108 องค์เหรียญท้าวจัตตุคาม - ท้าวรามเทพ เหรียญท้าวจัตตุคาม - ท้าวรามเทพ เนื้อโลหะนี้ได้จัดสร้างใหม่เพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งมีเฉพาะเนื้อผงว่าน เนื่องจากพระผงว่านมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มีจิตศรัทธา ทางลูกหลานและคณะศิษย์ของ พล.ต.ต.ขันพันธรักษ์ราชเดช จึงได้สร้างเนื้อโลหะเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ โดยมี 1 พิมพ์ ขนาด 3.2 เซนติเมตร รวม 6 ชนิด ดังนี้ 1. เนื้อทองคำ สร้าง 29 องค์ 2. เนื้อนาก สร้าง 59 องค์ 3. เนื้อนวโลหะ สร้าง 300 องค์ 4. เนื้อเงิน สร้าง 500 องค์ 5. เนื้อดีบุก สร้าง 3,000 องค์ 6. เนื้อทองแดง สร้าง 10,000 องค์

พิธีปลุกเสกพระผง - เหรียญท้าวจัตตุคาม - ท้าวรามเทพ

1. พิธีปลุกเสกที่วัดราชสิงขร (เขางู) จังหวัดราชบุรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 2. พิธีปลุกเสกกลางทะเล ปากน้ำ เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 11 มีนาคม 2549 3. พิธีพุทธาภิเษกในวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 24 มีนาคม 2549