ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นบารมีพระบรมธาตุ

สุดยอดพิธีมหาพุทธาภิเษก และมหาเทวภิเษก 4 วาระ วาระที่ 1 บวงสรวง ณ เทวสถานจตุคาม - รามเทพ วัดคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วาระที่ 2 ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี วาระที่ 3 ณ ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช วาระที่ 4 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

โดยพระใบฎีกาปราณพ (หลวงหนุ่ย) วัดคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นองค์อุปถัมภ์ และเจ้าพิธีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง 1. เพื่อรวมพลัง ความรัก ศรัทธา สามัคคี ของพี่น้องชาวไทยพร้อมใจสร้างพระบรมธาตุจำลองด้วยทองคำแท้หนัก 80 บาท นำทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายแด่ในหลวง เนื่องในวโรกาส เจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา 2.เพื่อมอบวัตถุมง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดสร้างโดย ชมรมชาวลุ่มน้ำปากพนังในกรุงเทพมหานคร*** หมายเหตุ รับวัตถุมงคล ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2550 ***