ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นหัวใจเศรษฐี เทิดไท้องค์ราชันย์
หัวใจเศรษฐี เทิดไท้องค์ราชันย์
วัดสวนป่าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
กำหนดรับวัตถุมงคลวันที่ 27 มีนาคม 2550วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสร้างอาคารสอบศิลธรรมและจริยธรรม ณ วัดสวนป่าน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนม์มายุ ครบ ๘๐พรรษา

อัญเชิญองค์จตุคามรามเทพโดย พระอาจารย์ปรานพ (หลวงหนุ่ย) วัดคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมสุดยอดเกจิดัง ของภาคใต้

พิธีเททองหล่อนำฤกษ์ 22 ธันวาคม 2549 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พิธีมหาพุทธาภิเษก 16 มีนาคม 2550 ณ ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช พิธีมหาเทวาภิเษก 17 มีนาคม 2550 ณ วิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดสวนป่าน เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช สังกัดธรรมยุตนิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2442 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อเดือนกันยายน 2525 ปัจจุบันมีท่าน พระครูพิศิษฏ์ คณาทร เป็นเจ้าอาวาส

นอกจากศาสนวัตถุที่สำคัญภายในวัดซึ่งเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ สืบสานพระศาสนาและพัฒนาจิตใจให้แก่บรรดาพุทธศาสนิกชนดังกล่าวแล้ว วัดสวนป่าน ยังเป็นแหล่งส่งเสริมพัฒนาศาสนา การศึกษา และศิลปวัฒนธรรมเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากศาสนกิจตามวิสัยของวัดวาอารามโดยทั่วไป อีกหลายโครงการ ดังเช่น การเข้าค่ายอบรบจริยธรรม กิจกรรมพุทธสมาคม และมอบทุนการศึกษาให้แก่ภิกษุสามเณร และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาเป็นต้น ในวาระอันเป็นมิ่งหมายมหามงคล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงโอกาสอันสำคัญนี้วัดสวนป่าน โดยท่านพระครูพิศิษฏ์ คณาทร เจ้าอาวาสจึงดำรึสร้าง อาคารสอน ศีลธรรมและจริยธรรม ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และใช้อาคารนี้สำหรับรองรับเยาวชน ในการเข้าอบรบศิลธรรมจริยธรรม ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ล้านบาท ในการนี้ท่านพระครู พิศิษฏ์ คณาทร และคณะกรรมการวัด จึงมีมติให้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคล จตุคามรามเทพ รุ่นหัวใจเศรษฐี เทิดไท้องค์ราชัน ขึ้นเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยสนับสนุนอาคารดังกล่าวรายนามพระเกจินั่งปรกอธิษฐานจิต ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 16 มีนาคม 2550 1.หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม 2.พระครูสมุห์อวยพร วัดดอยยายหอม จ.นครปฐม 3.หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา 4.หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา 5.หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา

รายนามพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุฯ วันที่ 17 มี.ค. 2550 1.หลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี 2.พระอาจารย์แดง วัดไร่ จ.ปัตตานี 3.หลวงพ่อกลาย วัดห้วยหลาด จ.สงขลา 4.พระอาจารย์น้อย วัดในหาน จ.ภูเก็ต 5.หลวงพ่อชม นิ้วเพชร วัดปากน้ำละแม จ.ชุมพร 6.พระอาจารย์ชุม วัดทุ่งคาประชาธรรม 7.หลวงพ่อดำ วัดบ้านดวด จ.ชุมพร 8.หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ จ.สุราษฏร์ธานี 9.หลวงพ่อชูชาติ วัดท่าไทร จ.สุราษฏร์ธานี 10.หลวงพ่อจ่าง วัดน้ำรอบ จ.สุราษฏร์ธานี 11.พระอาจารย์ทอง วัดสถลธรรมาราม จ.สุราษฏร์ธานี 12.หลวงพ่อเอ็น วัดสถิตคีรีรมย์ จ.สุราษฏร์ธานี 13.หลวงพ่อห้อม วัดปากคู จ.สุราษฏร์ธานี 14.หลวงพ่อพรหม วัดบ้านสวน จ.พัทลุง 15.หลวงพ่ออุทัย วัดดอนศาลา จ.พัทลุง 16.หลองพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง 17.หลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง

18.หลวงพ่อช่วง วัดควนปันตาราม จ.พัทลุง 19.หลวงพ่อเหวียน วัดพิกุลทอง จ.พัทลุง 20.หลวงพ่อสลับ วัดป่าตอ จ.พัทลุง 21.หลวงพ่อเงิน วัดโพรงงู จ.พัทลุง 22.พระอาจารย์ทัย วัดวิหารสูง จ.พัทลุง 23.พระอาจารย์รรรสิริ วัดบ้านสวน จ.พัทลุง 24.หลวงพ่อรงค์ วัดสาริการาม จ.ตรัง 25.พระอาจารย์พล วัดเขาห้วยแห้ง 26.หลวงพ่อสมนึก วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช 27.หลวงพ่อรงค์ วัดพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช 28.หลวงพ่อหรั่ง วัดห้วยเต็ง จ.นครศรีธรรมราช 29.พระอาจารย์ไพสิฐ อาศรมวิเวกฯ จ.นครศรีธรรมราช 30.หลวงพ่อเนื่อง วัดสวนจันทร์ จ.นครศรีธรรมราช 31.หลวงพ่อชม วัดควนคลัง จ.นครศรีธรรมราช 32.พระโพธิธรรมธาดา วัดท่าโพธิ์ จ.นครศรีธรรมราช 33.พระครูพิศาลวิหาร วัดท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช 34.พระพิศิษฏ์ วินัยการ วัดมเหยงค์ จ.นครศรีธรรมราช 35.พระวินัยโมลี วัดวิเวก จ.นครศรีธรรมราช 36.พระครูสถิตศิลาจาร วัดรามประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช 37.พระครูสุธรรมสมาจาร วัดรัตนาราม จ.นครศรีธรรมราช 38.หลวงพ่อชม วัดโพธิ์เสด็จ จ.นครศรีธรรมราช 39.หลวงพ่อเอื้อม วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช 40.พระครูกาชาด วัดหน้าพระธาตุ จ.นครศรีธรรมราช