ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นรวยสมใจนึก
วัตถุประสงค์ : สมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ สร้างซุ้มประตูวัดไทรทอง หมู่ 5 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก ตามแบบโบราณ ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

พิธีพุทธาภิเษก

วาระที่ 1 พิธีบวงสรวงเพื่อขออนญาติจัดสร้างวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพ ณ วิหารทรงม้าวัดพระมหาธาตุวรวิหาร

วาระที่ 2 พิธีบวงสรวงเพื่อขออนญาติจัดสร้างวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพ ณ หอพระสูง นครศรีธรรมราช

วาระที่ 3 พิธีสมโภช ปลุกเสกชนวดมวลสาร ณ. วัดไทรทอง หมู่ที่ 5 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วาระที่ 4 พิธีเททอง ปลุกเสกชนวดมวลสาร กดพิมพ์ชุดปฐมฤกษ์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วาระที่ 5 พิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

วาระที่ 6 พิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก ณ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร

รับวัตถุมงคลตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ruaysomjainuk.com