ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นเจ้าสัวยุคแปด

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้า และพระมหาเจดีย์ ชนะศึก จ.เชียงราย ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 75 พรรษา 2.เพื่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตพื้นที่โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต (เขาคา) 3.เพื่อก่อตั้งกองทุนจัดงานประเพณีเขาคาให้ได้มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อเนื่องและพัฒนาครู - นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสิชล 4.เพื่อสมทบสนันสนุนกรมศิลปากรในการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานเขาคา บริเวณเนินทิศเหนืออันเป็นที่ตั้งลึงคบรรพต 5.สมทบทุนสร้างหุ่นขี้ผึ้งจำลอง (หลวงพ่อจำเนียร) องค์ใหญ่ 5 เมตร 6.ก่อสร้างพุทธศาสนสถานอุทยานธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา