ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นอุดมมงคลเทพประทานทรัพย์
วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณะพระอุโบสถ และซ่อมแซมเสนาสนะสงฆ์วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช