ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นขุมทรัพย์เทพประทาน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อซ่อมแซมบูรณะอุโบสถและปฎิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์ วัดมหิสสราราม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2. เพื่อซ่อมแซมบูรณะอุโบสถและปฎิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์ วัดมเหยงคณ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 3. มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียนปากพนัง (โรงเรียนชาย) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเททองนำฤกษ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 27 มิถุนายน 2550 โดยพระครูสังฆรักษ์ปราณพ (หลวงหนุ่ย) เจ้าพิธี พิธีเทวาภิเษก บรรจุคาถาหัวใจองค์พ่อจตุคามรามเทพ ณ ศาลหลักเมือง 23 สิงหาคม 2550 โดยพระครูสังฆรักษ์ปราณพ (หลวงหนุ่ย) เจ้าพิธี พิธีเทวาภิเษก อ่ายปากน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 25 สิงหาคม 2550 โดยหลวงพ่อผอม (วัดโพธิ์น้อย) เทพแห่งโชคลาภของภาคใต้ เจ้าพิธี พิธีพุทธาภิเษก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 26 สิงหาคม 2550 โดยหลวงพ่อผอม (วัดโพธิ์น้อย) เทพแห่งโชคลาภของภาคใต้ เจ้าพิธีรับวัตถุมงคลประมาณเดือน กันยายน 2550 เป็นต้นไป