ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นทรัพย์หมื่นล้าน

พิธีพุทธาภิเษก - เทวาภิเษก

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2550 เวลา 18.00 น. ณ วัดโพธิทอง (วันมาฆบูชา)

ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2550 เวลา 13.09 น. ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2550 เวลา 13.00 น. ณ วัดโพธิทอง (เททองหล่อพระ)

ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.00 น. ณ วัดโพธิทอง (วันวิสาขบูชา ปลุกเสกวันสุดท้าย)