ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ดูรายการวัตถุมงคล  

รุ่นสองราชันย์บันดาลทรัพย์

วัตถุประสงค์

1. สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดมะขาม ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

2. สร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

3. สร้างศาลาธรรมสังเวช ณ วัดโพธิ์ทอง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

4. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์ รร.วัดโพธิ์ทอง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

5. สมทบทุน กองทุนเพื่อการศึกษาเด็กยากจนและคนชรา จ.นครศรีธรรมราช

จัดสร้างโดย กองทุนเพื่อการศึกษาเด็กยากจนและคนชรา จังหวัดนครศรีธรรมราชพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก 9 วาระ

วาระที่ 1 วัดโพธิ์ทอง จ.ชัยนาท 19 เมษายน 2550

วาระที่ 2 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช 23 เมษายน 2550

วาระที่ 3 วัดประดิษฐาราม (ไสหร้า) จ.นครศรีธรรมราช 17 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 4 วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง

วาระที่ 5 วังโบราณลานสกา (ดิน) 25 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 6 เขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช (ลม) 28 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 7 กลางสะดือทะเล (น้ำ)

วาระที่ 8 วัดกำแพงถม จ.นครศรีธรรมราช วาระที่

9 ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช 28 ตุลาคม 2550

กำหนดรับวัตถุมงคลเดือนพฤษศจิกายน 2550 เป็นต้นไป