ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
หลักเมืองรุ่นพิเศษ (9 รอบ 9 พิธี 108 ปี ท่านขุนพันธ์)

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


พระสุริยันจันทราหลวงพ่อทวด 5 ซม. เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณีหน้าองค์เงิน

[สร้าง : 999]


พระสุริยันจันทราผงจินดามณีพิมพ์กรรมการหน้าองค์พ่อหลังหลวงปู่ทวด


ชุดกรรมการ หน้าทองคำ

[สร้าง : 108]


พระสุริยันจันทรา เนื้อไม้ตะเคียน(ตอกโค๊ดกรรมการ)


พระสุริยันจันทรา เนื้อไม้ตะเคียนหน้าองค์เงิน


พระสุริยันจันทรา เนื้อไม้ตะเคียน


พระสุริยันจันทราหลวงพ่อทวด 5 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง

[สร้าง : 999]


พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามท้าวรามเทพ เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณีหน้าองค์เงิน

[สร้าง : 1999]


พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามท้าวรามเทพ เนื้อมหาว่านดำปัดทอง

[สร้าง : 999]


พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามท้าวรามเทพ เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 999]


พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามท้าวรามเทพ เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 999]


พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามท้าวรามเทพ เนื้อมหาว่านดำ

[สร้าง : 4999]


พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามท้าวรามเทพ เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 4999]


พระสุริยันจันทราท้าวจตุคามท้าวรามเทพ เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 4999]


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อเงินขัดเงา หน้าทองคำ

[สร้าง : 499]


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อนวโลหะ หน้าทองคำ

[สร้าง : 499]


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อเงินขัดเงา

[สร้าง : 1999]


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อนวโลหะ

[สร้าง : 2999]


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อนวโลหะพรายเงิน

[สร้าง : 2999]


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อทองแดง

[สร้าง : 4999]


เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อทองคำขัดเงา

[สร้าง : 99]


เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อเงินขัดเงา หน้าทองคำ

[สร้าง : 499]


เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อนวโลหะ หน้าทองคำ

[สร้าง : 999]


เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อเงินขัดเงา

[สร้าง : 1999]


เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อนวโลหะพิเศษ

[สร้าง : 2999]


เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อฝาบาตร

[สร้าง : 1999]


เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์

[สร้าง : 1999]


เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อทองแดง

[สร้าง : 4999]


พระพุทธสิหิงส์ เนื้อสามสี


พระพุทธสิหิงส์ สีดำ


พระพุทธสิหิงส์ สีแดง


พระพุทธสิหิงส์ สีขาว


พระพุทธสิหิงส์ ชุด 3 องค์


พระพุทธสิหิงส์ เนื้อนำฤกษ์


พระพุทธสิหิงส์ เนื้อไม้


พระพุทธสิหิงส์ สีน้ำมัน


ผ้ายันต์พระคุณพ่อพระคุณแม่ (คู่)


ผ้ายันต์ศรีมหาราชพังพกาฬ สีเขียว


ผ้ายันต์ศรีมหาราชพังพกาฬ สีดำ


ผ้ายันต์ศรีมหาราชพังพกาฬ สีแดง


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ ชุด 6 เหรียญ


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อลงยาดำ


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อลงยาแดง


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อลงยาน้ำเงิน


เหรียญองค์พ่อ เนื้อทองแดง


เหรียญองค์พ่อเนื้อเงิน


เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อลงยาดำ


เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง เนื้อลงยาแดง


เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อดีบุกประกายเพชร


เหรียญองค์พ่อ เนื้อเงิน 3 กษัตริย์

[สร้าง : 499]