ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่น สมบัติจักรพรรดิ์

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
3.1 น้ำตาลแว่น พระปิดตาพังพกาฬ เนื้อดำ20,000
3.2 น้ำตาลแว่น พระปิดตาพังพกาฬ เนื้อแดง20,000
3.3 น้ำตาลแว่น พระปิดตาพังพกาฬ เนื้อขาว20,000
3.4 น้ำตาลแว่น พระปิดตาพังพกาฬ เนื้อน้ำตาล ว่าน10820,000
4.1 น้ำตาลแว่น จตุคามรามเทพ เนื้อดำ20,000
4.2 น้ำตาลแว่น จตุคามรามเทพ เนื้อแดง20,000
4.3 น้ำตาลแว่น จตุคามรามเทพ เนื้อขาว20,000
4.4 น้ำตาลแว่น จตุคามรามเทพ เนื้อน้ำตาล ว่าน10820,000
2.3 เหรียญจตุคามรามเทพเนื้อนวโลหะ1,500
2.4 เหรียญจตุคามรามเทพเนื้อบรอนซ์2,549