ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นรักแผ่นดิน

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุด 50000 บาท199
ชุด 20000 บาท999
1.1 แบบราชโชค ขนาด 5.5ซม. เนื้อมหาว่านขาว30,000
1.2 แบบราชโชค ขนาด 5.5ซม. เนื้อมหาว่านดำ30,000
1.3 แบบมหาฤกษ์ ขนาด 5.5ซม. เนื้อมหาว่านขาว30,000
1.4 แบบมหาฤกษ์ ขนาด 5.5ซม. เนื้อมหาว่านดำ30,000
2.1 แบบราชโชค ขนาด 5.5ซม. เนื้อมหาว่านขาว-ดำ2,000
2.2 แบบมหาฤกษ์ ขนาด 5.5ซม. เนื้อมหาว่านขาว-ดำ2,000
3. ชุดบริจาคเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนพระผงจตุคาม 5 องค์7,000
4.1 ชุดบริจาคเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนพระผงจตุคามแบบราชโชค108
4.2 ชุดบริจาคเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนพระผงจตุคามแบบมหาฤกษ์108