ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นขุนพันธ์สะท้านแผ่นดิน

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
2.1 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 5ซม. เนื้อมหาว่านก้นครกและวีซีดีขุนพันธ์ฯ4,999
2.2 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 5ซม. เนื้อมหาว่านดำ9,999
2.3 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 5ซม. เนื้อมหาว่านแดง9,999
2.4 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 5ซม. เนื้อมหาว่านขาว9,999
2.5 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 5ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีม่วง2,999
2.6 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 5ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน2,999
2.7 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 5ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียวมรกต2,999
2.8 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 5ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบพิเศษสามสี2,999
3.1 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 4ซม. เนื้อมหาว่านก้นครกและวีซีดีขุนพันธ์ฯ4,999
3.2 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 4ซม. เนื้อมหาว่านดำ9,999
3.3 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 4ซม. เนื้อมหาว่านแดง9,999
3.4 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 4ซม. เนื้อมหาว่านขาว9,999
3.5 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 4ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีม่วง2,999
3.6 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 4ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน2,999
3.7 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 4ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียวมรกต2,999
3.8 รูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 4ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบพิเศษสามสี2,999
4.1 รูปเหมือนขุนพันธ์ชุด3 องค์ 3.2ซม. เนื้อมหาว่านดำ,แดง,ขาว19,999
4.2 รูปเหมือนขุนพันธ์ชุดผงดินเผาเคลือบ 3 องค์ 3.2ซม. สีม่วง,น้ำเงิน,เขียว4,999
5.5 เหรียญรูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 3.2ซม. เนื้อทองแดงชุบ3กษัตริย์2,999
5.6 เหรียญรูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 3.2ซม. เนื้อทองแดงลงยาชุบทองสีดำ2,999
5.7 เหรียญรูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 3.2ซม. เนื้อทองแดงลงยาชุบทองสีแดง2,999
5.8 เหรียญรูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 3.2ซม. เนื้อทองแดงลงยาชุบทองสีน้ำเงิน2,999
5.9 เหรียญรูปเหมือนขุนพันธ์ฯ 3.2ซม. เนื้อทองแดง9,999
6.1 สีผึ้งเมตตามหาลาภ(ขุนพันธ์หุงเองที่วัดเขาอ้อปี2545)บรรจุตลับใส4,999