ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นขุมเงินขุมทอง

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการอุปถัมถ์ 11,999
ชุดกรรมการอุปถัมถ์ 22,999
2. เหรียญจตุคามฯ ขนาด 18ซม. แขวนฝาผนัง เนื้อทองแดง99
3.1 เหรียญบาตรน้ำมนต์ 5.5 ซม. เนื้อเงินขัดเงา199
3.2 เหรียญบารตรน้ำมนต์ 5.5 ซม. เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์1,499
3.3 เหรียญบารตรน้ำมนต์ 5.5 ซม. เนื้อแร่โคตรเศรษฐี999
3.4 เหรียญบารตรน้ำมนต์ 5.5 ซม. เนื้อทองฝาบาตร999
3.5 เหรียญบารตรน้ำมนต์ 5.5 ซม. เนื้อทองแดง1,999
4.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านขาว2,999
4.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านดำ2,999
4.3 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านแดง2,999
4.4 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง999
4.5 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง999
4.6 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง999
4.7 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อไม้มงคลเทพทาโร999
4.8 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์999
4.9 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านมงคล 108999
4.10 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านไม้มงคลเทพทาโรปัดทอง999
4.11 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านผสมดินกากยายักษ์ปัดทอง999
4.12 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านมงคล 108 ปัดทอง999
4.13 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน999
4.14 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง999
4.15 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว999
4.16 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อก้นครก999
4.17 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านไม้มงคลเทพทาโรหน้ากากเงิน999
4.18 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านไม้มงคลเทพทาโรหน้ากากทอง999
5.1 เหรียญบาตรน้ำมนต์ 4.5 ซม. เนื้อเงินขัดเงา199
5.2 เหรียญบาตรน้ำมนต์ 4.5 ซม. เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์1,499
5.3 เหรียญบาตรน้ำมนต์ 4.5 ซม. เนื้อแร่โคตรเศรษฐี999
5.4 เหรียญบาตรน้ำมนต์ 4.5 ซม. เนื้อทองฝาบาตร999
5.5 เหรียญบาตรน้ำมนต์ 4.5 ซม. เนื้อทองแดง1,999
5.6 เหรียญบาตรน้ำมนต์ 4.5 ซม. เนื้องาช้าง(แกะสลัก)69
5.7 เหรียญบาตรน้ำมนต์ 4.5 ซม. เนื้องาช้าง(ยิงเลเซอร์)99
6.1 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว2,999
6.2 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ2,999
6.3 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง2,999
6.4 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง999
6.5 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง999
6.6 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง999
6.7 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อว่านไม้มงคลเทพทาโร999
6.8 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อว่านผสมดินกากยายักษ์999
6.9 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคล 108999
6.10 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อว่านไม้มงคลเทพทาโรปัดทอง999
6.11 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อว่านผสมดินกากยายักษ์ปัดทอง999
6.12 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคล 108 ปัดทอง999
6.13 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน999
6.14 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง999
6.15 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว999
6.16 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อก้นครก999
6.17 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อว่านไม้มงคลเทพทาโรหน้ากากเงิน999
6.18 พระผงจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อว่านไม้มงคลเทพทาโรหน้ากากทอง999
7.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อเงินขัดเงา299
7.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์1,499
7.3 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองฝาบาตร1,499
7.4 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อแร่โคตรเศรษฐี1,499
7.5 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง2,999
7.6 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาดำชุบทอง1,499
7.7 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาแดงชุบทอง1,499
7.8 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาน้ำเงินชุบทอง1,499
7.9 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาเขียวชุบทอง1,499
7.10 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้องาช้าง (ยิงเลเซอร์)99
8.1 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านขาว2,999
8.2 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านดำ2,999
8.3 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านแดง2,999
8.4 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง1,999
8.5 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง1,999
8.6 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง1,999
8.7 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อก้นครก1,999
8.8 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน1,499
8.9 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง1,499
8.10 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว1,499