ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นจอมราชันย์สุวรรณภูมิ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
3.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อเงิน1,999
3.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อสามกษัตริย์2,999
3.3 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อพ่นทรายทอง2,999
3.4 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อพ่นทรายเงิน2,999
3.5 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อทองแดง3,999
4.1 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผาสีม่วงเปลือกมังคุด2,999
4.2 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผาสีน้ำเงินกังไส2,999
4.3 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผาสีเขียวมรกต2,999
4.4 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผาสีเขียวแสดน้ำเงิน2,999
4.5 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผาสีม่วงเหลืองเขียว2,999
5.1 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผาสีม่วงเปลือกมังคุด2,999
5.2 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผาสีน้ำเงินกังไส2,999
5.3 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผาสีเขียวมรกต2,999
5.4 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผาสีเขียวแสดน้ำเงิน2,999
5.5 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผาสีม่วงเหลืองเขียว2,999
6.1 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง1,999
6.2 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อมหาว่าน108แดงเนื้อโบราณปัดทอง1,999
6.3 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อมหาว่านมงคลขาวปัดทอง1,999
6.4 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดทอง1,999
6.5 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง1,999
7.1 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อมหาว่านดำ1,999
7.2 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อมหาว่าน108แดงเนื้อโบราณ1,999
7.3 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อมหาว่านมงคลขาว1,999
7.4 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อไม้เทพทาโร1,999
7.5 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อไม้ตะเคียน1,999
8.1 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง1,999
8.2 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อมหาว่าน108แดงเนื้อโบราณปัดทอง1,999
8.3 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อมหาว่านมงคลขาวปัดทอง1,999
8.4 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดทอง1,999
8.5 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง1,999
9.1 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อมหาว่านดำ3,999
9.2 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อมหาว่าน108แดงเนื้อโบราณ3,999
9.3 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อมหาว่านมงคลขาว3,999
9.4 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อไม้เทพทาโร3,999
9.5 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อไม้ตะเคียน3,999
10.1 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง1,999
10.2 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่าน108แดงเนื้อโบราณปัดทอง1,999
10.3 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านมงคลขาวปัดทอง1,999
10.4 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดทอง1,999
10.5 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง1,999
11.1 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านดำ4,999
11.2 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่าน108แดงเนื้อโบราณ4,999
11.3 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านมงคลขาว4,999
11.4 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อไม้เทพทาโร4,999
11.5 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อไม้ตะเคียน4,999
12.1 ผ้ายันต์จอมราชันย์สุวรรณภูมิ 12x12นิ้ว สีดำ999
12.2 ผ้ายันต์จอมราชันย์สุวรรณภูมิ 12x12นิ้ว สีแดง999
12.3 ผ้ายันต์จอมราชันย์สุวรรณภูมิ 12x12นิ้ว สีเขียว999
13.1 องค์จตุคามฯ เนื้อผงก้นครกปัดทอง 6ซม.1,999
13.2 องค์จตุคามฯ เนื้อผงก้นครกปัดทอง 5ซม.1,999
13.3 องค์จตุคามฯ เนื้อผงก้นครกปัดทอง 3.5ซม.1,999
13.4 องค์จตุคามฯ เนื้อผงก้นครก 6ซม.1,999
13.5 องค์จตุคามฯ เนื้อผงก้นครก 5ซม.1,999
13.6 องค์จตุคามฯ เนื้อผงก้นครก 3.5ซม.1,999
14.1 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อมหาว่านดำฝังอัญมณี1,999
14.2 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อมหาว่านดำฝังอัญมณี1,999
14.3 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อมหาว่านดำฝังอัญมณี1,999
14.4 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อว่าน108แดงเนื้อโบราณฝังอัญมณี1,999
14.5 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อว่าน108แดงเนื้อโบราณฝังอัญมณี1,999
14.6 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่าน108แดงเนื้อโบราณฝังอัญมณี1,999
14.7 องค์จตุคามฯ 6ซม. เนื้อว่านมงคลขาวฝังอัญมณี1,999
14.8 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อว่านมงคลขาวฝังอัญมณี1,999
14.9 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านมงคลขาวฝังอัญมณี1,999