ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นฉลองพระเกียรติรำลึกสุวรรณภูมิ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการอุปถัมภ์1,999
1.1 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านขาว3,999
1.2 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านดำ3,999
1.3 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านแดง3,999
1.4 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อไม้3,999
2.1 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อว่านขาว3,999
2.2 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อว่านดำ3,999
2.3 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อว่านแดง3,999
2.4 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อไม้3,999
3.1 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบหยกเขียว3,999
3.5 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเพชรชมพู3,999
3.6 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลืองบุษราคัม3,999
4.1 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบหยกเขียว3,999
4.2 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบม่วงอัญชัน3,999
4.3 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบแดงทับทิม3,999
4.4 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบไพลินน้ำเงิน3,999
4.5 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเพชรชมพู3,999
4.6 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลืองบุษราคัม3,999