ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นฉลองพระเกียรติรำลึกสุวรรณภูมิ

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


ชุดกรรมการอุปถัมภ์

[สร้าง : 1999]


1.1 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านขาว

[สร้าง : 3999]


1.2 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านดำ

[สร้าง : 3999]


1.3 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านแดง

[สร้าง : 3999]


1.4 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อไม้

[สร้าง : 3999]


2.1 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อว่านขาว

[สร้าง : 3999]


2.2 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อว่านดำ

[สร้าง : 3999]


2.3 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อว่านแดง

[สร้าง : 3999]


2.4 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อไม้

[สร้าง : 3999]


3.1 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบหยกเขียว

[สร้าง : 3999]


3.5 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเพชรชมพู

[สร้าง : 3999]


3.6 ดวงตราจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลืองบุษราคัม

[สร้าง : 3999]


4.1 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบหยกเขียว

[สร้าง : 3999]


4.2 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบม่วงอัญชัน

[สร้าง : 3999]


4.3 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบแดงทับทิม

[สร้าง : 3999]


4.4 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบไพลินน้ำเงิน

[สร้าง : 3999]


4.5 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเพชรชมพู

[สร้าง : 3999]


4.6 ดวงตราจตุคามฯ 4ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลืองบุษราคัม

[สร้าง : 3999]