ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นอรหันต์สุวรรณภูมิ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการใหญ่พร้อมชุดพิเศษใหญ่1,999
ชุดกรรมการเล็กพร้อมชุดพิเศษ1,999
1.1 องค์จตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อเคลือบสีแดง1,999
1.2 องค์จตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อเคลือบสีเขียว1,999
1.3 องค์จตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อเคลือบสีส้ม1,999
1.4 องค์จตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อเคลือบสีน้ำเงิน1,999
1.5 องค์จตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อเคลือบสีม่วง1,999
2.1 องค์จตุคามฯ 4ซม. เนื้อเคลือบสีแดง1,599
2.2 องค์จตุคามฯ 4ซม. เนื้อเคลือบสีเขียว1,599
2.3 องค์จตุคามฯ 4ซม. เนื้อเคลือบสีส้ม1,599
2.4 องค์จตุคามฯ 4ซม. เนื้อเคลือบสีน้ำเงิน1,599
2.5 องค์จตุคามฯ 4ซม. เนื้อเคลือบสีม่วง1,599
3.1 องค์จตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีดำ1,999
3.2 องค์จตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีขาว1,999
3.3 องค์จตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีแดง1,999
3.4 องค์จตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีไม้1,999
4.1 องค์จตุคามฯ 4ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีดำ1,599
4.2 องค์จตุคามฯ 4ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีขาว1,599
4.3 องค์จตุคามฯ 4ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีแดง1,599
4.4 องค์จตุคามฯ 4ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีไม้1,599
6.1 พังพกาฬ 5.5ซม. เนื้อเคลือบสีแดง1,999
6.2 พังพกาฬ 5.5ซม. เนื้อเคลือบสีเขียว1,999
6.3 พังพกาฬ 5.5ซม. เนื้อเคลือบสีส้ม1,999
6.4 พังพกาฬ 5.5ซม. เนื้อเคลือบสีน้ำเงิน1,999
6.5 พังพกาฬ 5.5ซม. เนื้อเคลือบสีม่วง1,999
7.1 พังพกาฬ 4ซม. เนื้อเคลือบสีแดง1,599
7.2 พังพกาฬ 4ซม. เนื้อเคลือบสีเขียว1,599
7.3 พังพกาฬ 4ซม. เนื้อเคลือบสีส้ม1,599
7.4 พังพกาฬ 4ซม. เนื้อเคลือบสีน้ำเงิน1,599
7.5 พังพกาฬ 4ซม. เนื้อเคลือบสีม่วง1,599
8.1 พังพกาฬ 5.5ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีดำ1,999
8.2 พังพกาฬ 5.5ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีขาว1,999
8.3 พังพกาฬ 5.5ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีแดง1,999
8.4 พังพกาฬ 5.5ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีไม้1,999
9.1 พังพกาฬ 4ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีดำ1,599
9.2 พังพกาฬ 4ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีขาว1,599
9.3 พังพกาฬ 4ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีแดง1,599
9.4 พังพกาฬ 4ซม. เนื้อว่านมหามงคลสีไม้1,599
10. ตะกรุดองค์จตุคามรามเทพ1,599