ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นเพชรสุวรรณภูมิ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการ2,499
1. พิมพ์พิเศษ ลูกเคลือบเดินน้ำทอง999
2.1 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อเคลือบเขียว5,999
2.2 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อเคลือบส้ม5,999
2.3 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อเคลือบแดง5,999
2.4 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อเคลือบน้ำเงิน5,999
2.5 ชุดองค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อเคลือบ4องค์4สี(2.1-2.4)5,999
3.1 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อว่านมหามงคลดำ5,999
3.2 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อว่านมหามงคลขาว5,999
3.3 องค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อไม้มงคลเทพทาโร5,999
3.4 ชุดองค์จตุคามฯ 5ซม. เนื้อว่าน+ไม้ 3องค์(3.1-3.3)5,999
4.1 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อเคลือบเขียว5,999
4.2 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อเคลือบส้ม5,999
4.3 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อเคลือบแดง5,999
4.4 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อเคลือบน้ำเงิน5,999
4.5 ชุดองค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อเคลือบ4องค์4สี(4.1-4.4)5,999
5.1 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านมหามงคลดำ5,999
5.2 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านมหามงคลขาว5,999
5.3 องค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อไม้มงคลเทพทาโร5,999
5.4 ชุดองค์จตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่าน+ไม้ 3องค์(5.1-5.3)5,999
6.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อเงิน1,999
6.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อทองแดง9,999