ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นมหาเฮง

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการพิเศษ3,999
1. พระบูชาจตุคามฯ หน้าตัก 5 นิ้ว รมดำ999
2.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบชาติไทยแบบ A5,999
2.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบชาติไทยแบบ B5,999
3.1.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านดำปัดทอง แบบ A5,999
3.1.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านดำปัดทอง แบบ B5,999
3.2.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านขาวปัดทอง แบบ A5,999
3.2.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านขาวปัดทอง แบบ B5,999
3.3.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านแดงปัดทอง แบบ A5,999
3.3.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านแดงปัดทอง แบบ B5,999
3.4.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อก้นครกปัดทอง แบบ A5,999
3.4.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อก้นครกปัดทอง แบบ B5,999
3.5.1 ชุด 5 องค์ 5.5ซม. เนื้อว่านปัดทองแบบ A แถมเนื้อฟ้าคราม5,999
3.5.2 ชุด 5 องค์ 5.5ซม. เนื้อว่านปัดทองแบบ B แถมเนื้อฟ้าคราม5,999
4.1.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านดำ แบบ A5,999
4.1.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านดำ แบบ B5,999
4.2.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านขาว แบบ A5,999
4.2.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านขาว แบบ B5,999
4.3.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านแดง แบบ A5,999
4.3.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านแดง แบบ B5,999
4.4.1 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อก้นครก แบบ A5,999
4.4.2 พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อก้นครก แบบ B5,999
4.5.1 ชุด 5 องค์ 5.5ซม. เนื้อว่านแบบ A แถมเนื้อฟ้าคราม5,999
4.5.2 ชุด 5 องค์ 5.5ซม. เนื้อว่านแบบ B แถมเนื้อฟ้าคราม5,999
5.1.1 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านดำปัดทอง แบบ A5,999
5.1.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านดำปัดทอง แบบ B5,999
5.2.1 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านขาวปัดทอง แบบ A5,999
5.2.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านขาวปัดทอง แบบ B5,999
5.3.1 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านแดงปัดทอง แบบ A5,999
5.3.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านแดงปัดทอง แบบ B5,999
5.4.1 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อก้นครกปัดทอง แบบ A5,999
5.4.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อก้นครกปัดทอง แบบ B5,999
5.5.1 ชุด 5 องค์ 3.5ซม. เนื้อว่านปัดทองแบบ A แถมเนื้อฟ้าคราม5,999
5.5.2 ชุด 5 องค์ 3.5ซม. เนื้อว่านปัดทองแบบ B แถมเนื้อฟ้าคราม5,999
6.1.1 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านดำ แบบ A5,999
6.1.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านดำ แบบ B5,999
6.2.1 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านขาว แบบ A5,999
6.2.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านขาว แบบ B5,999
6.3.1 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านแดง แบบ A5,999
6.3.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อว่านแดง แบบ B5,999
6.4.1 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อก้นครก แบบ A5,999
6.4.2 พระผงจตุคามฯ 3.5ซม. เนื้อก้นครก แบบ B5,999
6.5.1 ชุด 5 องค์ 3.5ซม. เนื้อว่านแบบ A แถมเนื้อฟ้าคราม5,999
6.5.2 ชุด 5 องค์ 3.5ซม. เนื้อว่านแบบ B แถมเนื้อฟ้าคราม5,999
7.1.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อเงินแท้ แบบ A5,999
7.1.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อเงินแท้ แบบ B5,999
7.2.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อสามกษัตริย์ แบบ A5,999
7.2.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อสามกษัตริย์ แบบ B5,999
7.3.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อกะไหล่ทอง แบบ A5,999
7.3.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อกะไหล่ทอง แบบ B5,999
7.4.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อทองแดง แบบ A5,999
7.4.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2ซม. เนื้อทองแดง แบบ B5,999
8.1.1 ผ้ายันต์มหาเฮง ขนาด 12x12นิ้ว แบบ Aไม่ทราบ
8.1.2 ผ้ายันต์มหาเฮง ขนาด 12x12นิ้ว แบบ Bไม่ทราบ
8.2.1 ผ้ายันต์มหาเฮง ขนาด 18x18นิ้ว แบบ Aไม่ทราบ
8.2.2 ผ้ายันต์มหาเฮง ขนาด 18x18นิ้ว แบบ Bไม่ทราบ
9. พระผงจตุคามฯ 5.5ซม. เนื้อว่านก้นครกพิมพ์พิเศษ แบบ A5,999