ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

กรอบราหูเจ้าสัว

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการพิเศษ199
1.1 กรอบเงินแท้แบบสี่กษัตริย์ ขนาด S 4.5-4.9ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
1.2 กรอบเงินแท้แบบสี่กษัตริย์ ขนาด M 5.0-5.3ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
1.3 กรอบเงินแท้แบบสี่กษัตริย์ ขนาด L 5.4-5.6ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
1.4 กรอบเงินแท้แบบสี่กษัตริย์ ขนาด XL 6.5-7.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
2.1 กรอบเงินแท้แบบ3กษัตริย์ ขนาด S 4.5-4.9ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
2.2 กรอบเงินแท้แบบ3กษัตริย์ ขนาด M 5.0-5.3ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
2.3 กรอบเงินแท้แบบ3กษัตริย์ ขนาด L 5.4-5.6ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
2.4 กรอบเงินแท้แบบ3กษัตริย์ ขนาด XL 6.5-7.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
3.1 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบทอง ขนาด S 4.5-4.9ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
3.2 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบทอง ขนาด M 5.0-5.3ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
3.3 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบทอง ขนาด L 5.4-5.6ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
3.4 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบทอง ขนาด XL 6.5-7.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
4.1 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบเงิน ขนาด S 4.5-4.9ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
4.2 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบเงิน ขนาด M 5.0-5.3ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
4.3 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบเงิน ขนาด L 5.4-5.6ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
4.4 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบเงิน ขนาด XL 6.5-7.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
5.1 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบดำ ขนาด S 4.5-4.9ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
5.2 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบดำ ขนาด M 5.0-5.3ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
5.3 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบดำ ขนาด L 5.4-5.6ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
5.4 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบดำ ขนาด XL 6.5-7.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
6.1 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทอง ขนาด S 4.5-4.9ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
6.2 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทอง ขนาด M 5.0-5.3ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
6.3 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทอง ขนาด L 5.4-5.6ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
6.4 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทอง ขนาด XL 6.5-7.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
7.1 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทองขอบทอง ขนาด S 4.5-4.9ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
7.2 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทองขอบทอง ขนาด M 5.0-5.3ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
7.3 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทองขอบทอง ขนาด L 5.4-5.6ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
7.4 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทองขอบทอง ขนาด XL 6.5-7.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
8.1 กรอบเงินแท้แบบดำราหู ขนาด S 4.5-4.9ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
8.2 กรอบเงินแท้แบบดำราหู ขนาด M 5.0-5.3ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
8.3 กรอบเงินแท้แบบดำราหู ขนาด L 5.4-5.6ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
8.4 กรอบเงินแท้แบบดำราหู ขนาด XL 6.5-7.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
9.1 กรอบเงินแท้แบบชุบทองพ่นทราย ขนาด S 4.5-4.9ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
9.2 กรอบเงินแท้แบบชุบทองพ่นทราย ขนาด M 5.0-5.3ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
9.3 กรอบเงินแท้แบบชุบทองพ่นทราย ขนาด L 5.4-5.6ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
9.4 กรอบเงินแท้แบบชุบทองพ่นทราย ขนาด XL 6.5-7.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
10.1 กรอบเงินแท้แบบเงินขัดเงาโบราณ ขนาด S 4.5-4.9ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
10.2 กรอบเงินแท้แบบเงินขัดเงาโบราณ ขนาด M 5.0-5.3ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
10.3 กรอบเงินแท้แบบเงินขัดเงาโบราณ ขนาด L 5.4-5.6ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
10.4 กรอบเงินแท้แบบเงินขัดเงาโบราณ ขนาด XL 6.5-7.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
11.1 กรอบเงินแท้แบบสี่กษัตริย์ ขนาด 3.2ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
11.2 กรอบเงินแท้แบบสี่กษัตริย์ ขนาด 3.5ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
11.3 กรอบเงินแท้แบบสี่กษัตริย์ ขนาด 4.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
12.1 กรอบเงินแท้แบบ3กษัตริย์ ขนาด 3.2ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
12.2 กรอบเงินแท้แบบ3กษัตริย์ ขนาด 3.5ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
12.3 กรอบเงินแท้แบบ3กษัตริย์ ขนาด 4.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
13.1 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบทอง ขนาด 3.2ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
13.2 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบทอง ขนาด 3.5ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
13.3 กรอบเงินแท้แบบ2กษัตริย์ขอบทอง ขนาด 4.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
14.1 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทอง ขนาด 3.2ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
14.2 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทอง ขนาด 3.5ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
14.3 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทอง ขนาด 4.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
15.1 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทองขอบทอง ขนาด 3.2ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
15.2 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทองขอบทอง ขนาด 3.5ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
15.3 กรอบเงินแท้แบบดำลงยาชุบทองขอบทอง ขนาด 4.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
16.1 กรอบเงินแท้แบบชุบทองพ่นทราย ขนาด 3.2ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
16.2 กรอบเงินแท้แบบชุบทองพ่นทราย ขนาด 3.5ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
16.3 กรอบเงินแท้แบบชุบทองพ่นทราย ขนาด 4.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
17.1 กรอบเงินแท้แบบเงินขัดเงาโบราณ ขนาด 3.2ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
17.2 กรอบเงินแท้แบบเงินขัดเงาโบราณ ขนาด 3.5ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
17.3 กรอบเงินแท้แบบเงินขัดเงาโบราณ ขนาด 4.0ซม. (โค๊ต+หมายเลข)999
18.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบ2กษัตริย์ ขนาด S 4.5-4.9ซม.19,999
18.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบ2กษัตริย์ ขนาด M 5.0-5.3ซม.19,999
18.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบ2กษัตริย์ ขนาด L 5.4-5.6ซม.19,999
18.4 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบ2กษัตริย์ ขนาด XL 6.5-7.0ซม.19,999
19.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทอง ขนาด S 4.5-4.9ซม.19,999
19.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทอง ขนาด M 5.0-5.3ซม.19,999
19.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทอง ขนาด L 5.4-5.6ซม.19,999
19.4 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทอง ขนาด XL 6.5-7.0ซม.19,999
20.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทองคำขาว ขนาด S 4.5-4.9ซม.19,999
20.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทองคำขาว ขนาด M 5.0-5.3ซม.19,999
20.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทองคำขาว ขนาด L 5.4-5.6ซม.19,999
20.4 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทองคำขาว ขนาด XL 6.5-7.0ซม.19,999
21.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบดำราหู ขนาด S 4.5-4.9ซม.19,999
21.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบดำราหู ขนาด M 5.0-5.3ซม.19,999
21.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบดำราหู ขนาด L 5.4-5.6ซม.19,999
21.4 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบดำราหู ขนาด XL 6.5-7.0ซม.19,999
22.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขาวมุกขอบทอง ขนาด S 4.5-4.9ซม.19,999
22.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขาวมุกขอบทอง ขนาด M 5.0-5.3ซม.19,999
22.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขาวมุกขอบทอง ขนาด L 5.4-5.6ซม.19,999
22.4 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขาวมุกขอบทอง ขนาด XL 6.5-7.0ซม.19,999
23.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขัดเงาโบราณ ขนาด S 4.5-4.9ซม.19,999
23.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขัดเงาโบราณ ขนาด M 5.0-5.3ซม.19,999
23.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขัดเงาโบราณ ขนาด L 5.4-5.6ซม.19,999
23.4 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขัดเงาโบราณ ขนาด XL 6.5-7.0ซม.19,999
24.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบ2กษัตริย์ ขนาด 3.2ซม.19,999
24.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบ2กษัตริย์ ขนาด 3.5ซม.19,999
24.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบ2กษัตริย์ ขนาด 4.0ซม.19,999
25.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทอง ขนาด 3.2ซม.19,999
25.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทอง ขนาด 3.5ซม.19,999
25.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทอง ขนาด 4.0ซม.19,999
26.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทองคำขาว ขนาด 3.2ซม.19,999
26.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทองคำขาว ขนาด 3.5ซม.19,999
26.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบชุบทองคำขาว ขนาด 4.0ซม.19,999
27.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบดำราหู ขนาด 3.2ซม.19,999
27.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบดำราหู ขนาด 3.5ซม.19,999
27.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบดำราหู ขนาด 4.0ซม.19,999
28.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขาวมุกขอบทอง ขนาด 3.2ซม.19,999
28.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขาวมุกขอบทอง ขนาด 3.5ซม.19,999
28.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขาวมุกขอบทอง ขนาด 4.0ซม.19,999
29.1 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขัดเงาโบราณ ขนาด 3.2ซม.19,999
29.2 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขัดเงาโบราณ ขนาด 3.5ซม.19,999
29.3 กรอบทองเหลืองผสมทองฝาบาตรแบบขัดเงาโบราณ ขนาด 4.0ซม.19,999