ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นโคตรเศรษฐีสุวรรณภูมิ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการอุปถัมภ์999
ชุดพิเศษ เนื้อเคลือบเดินลายน้ำทอง ขนาด 5 ซม. (4 องค์)599
2.8.1 ชุดว่าน 7 เนื้อ ขนาด 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี (7 องค์)5,990
2.8.2 ชุดว่าน 4 เนื้อ ขนาด 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ (4 องค์)5,999
3.8.1 ชุดเคลือบ 7 สี ขนาด 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี (7 องค์)7,999
3.8.2 ชุดเคลือบ 8 สี ขนาด 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ (8 องค์)4,999
4.5 ชุดว่าน 4 เนื้อ ขนาด 4 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ (4 องค์)6,999
5.8 ชุดเคลือบ 7 สี ขนาด 4 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ (7 องค์)4,999
หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อเคลือบกระเบื้องม่วง เดินลายน้ำทอง 5 ซม.999
หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อเคลือบกระเบื้องส้ม เดินลายน้ำทอง 5 ซม.999
หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อเคลือบกระเบื้องดำ เดินลายน้ำทอง 5 ซม.999
หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อเคลือบกระเบื้องน้ำเงิน เดินลายน้ำทอง 5 ซม.999
2.1.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อว่านดำ7,999
2.3.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อว่านขาว7,999
2.4.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อว่านก้นครก7,999
2.4.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อว่านก้นครก7,999
2.5 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อว่านดำปัด 3 กษัตริย์5,999
3.1.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลือง5,999
3.3.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว5,999
3.3.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว5,999
3.4.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบส้ม5,999
3.4.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อกระเบื้องเคลือบดำ5,999
3.5.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบฟ้า5,999
3.5.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อกระเบื้องเคลือบส้ม5,999
3.6.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบม่วง5,999
3.6.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อกระเบื้องเคลือบฟ้า5,999
3.7.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบแดง5,999
3.7.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อกระเบื้องเคลือบม่วง5,999
6.1 เหรียญจตุคาม 3.5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อสามกษัตริย์3,999
6.2 เหรียญจตุคาม 3.5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อทรายทอง4,999
6.3 เหรียญจตุคาม 3.5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อทรายเงิน4,999