ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นโคตรเศรษฐีสุวรรณภูมิ

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


ชุดกรรมการอุปถัมภ์

[สร้าง : 999]


ชุดพิเศษ เนื้อเคลือบเดินลายน้ำทอง ขนาด 5 ซม. (4 องค์)

[สร้าง : 599]


2.8.1 ชุดว่าน 7 เนื้อ ขนาด 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี (7 องค์)

[สร้าง : 5990]


2.8.2 ชุดว่าน 4 เนื้อ ขนาด 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ (4 องค์)

[สร้าง : 5999]


3.8.1 ชุดเคลือบ 7 สี ขนาด 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี (7 องค์)

[สร้าง : 7999]


3.8.2 ชุดเคลือบ 8 สี ขนาด 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ (8 องค์)

[สร้าง : 4999]


4.5 ชุดว่าน 4 เนื้อ ขนาด 4 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ (4 องค์)

[สร้าง : 6999]


หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อเคลือบกระเบื้องม่วง เดินลายน้ำทอง 5 ซม.

[สร้าง : 999]


หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อเคลือบกระเบื้องส้ม เดินลายน้ำทอง 5 ซม.

[สร้าง : 999]


2.1.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อว่านดำ

[สร้าง : 7999]


2.4.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อว่านก้นครก

[สร้าง : 7999]


2.5 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อว่านดำปัด 3 กษัตริย์

[สร้าง : 5999]


3.1.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลือง

[สร้าง : 5999]


3.3.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว

[สร้าง : 5999]


3.3.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว

[สร้าง : 5999]


3.4.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบส้ม

[สร้าง : 5999]


3.4.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อกระเบื้องเคลือบดำ

[สร้าง : 5999]


3.5.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบฟ้า

[สร้าง : 5999]


3.5.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อกระเบื้องเคลือบส้ม

[สร้าง : 5999]


3.6.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบม่วง

[สร้าง : 5999]


3.6.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อกระเบื้องเคลือบฟ้า

[สร้าง : 5999]


3.7.1 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าโคตรเศรษฐี เนื้อกระเบื้องเคลือบแดง

[สร้าง : 5999]


3.7.2 องค์จตุคามฯ 5 ซม. หน้าสุวรรณภูมิ เนื้อกระเบื้องเคลือบม่วง

[สร้าง : 5999]