ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นพระคู่แดนสุวรรณภูมิ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
นำฤกษ์เนื้อไม้มงคล 5ซม. ฝังหัวนโมทองคำแท้ (บรรจุรวมในกล่องไม้)499
ชุดพิเศษ 1 กระเบื้องเคลือบแดง 7ซม. เดินน้ำทองสองหน้า999
ชุดพิเศษ 2 กระเบื้องเคลือบแดง 5ซม. เดินน้ำทองสองหน้า999
ชุดพิเศษ 3 กระเบื้องเคลือบแดง 4ซม. เดินน้ำทองสองหน้า999
ชุดพิเศษ 4 พระบูชาองค์จตุคาม หน้าตัก 3 นิ้ว สูง 8 นิ้ว เนื้อทองเหลือง499
ชุดพิเศษ 5 หลวงพ่อทวด+พระพุทธสิหิงค์ (ชุด 6 องค์)999
ชุดกรรมการพิเศษ999
ชุดกรรมการเล็ก 7 ซม.399
ชุดกรรมการเล็ก 5 ซม.399
ชุดกรรมการเล็ก 4 ซม.399
ชุดกรรมการใหญ่399
1.1 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 7ซม. สีเขียว999
1.2 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 7ซม. สีส้ม999
1.3 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 7ซม. สีแดง999
1.4 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 7ซม. สีเหลือง999
1.5 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 7ซม. สีน้ำเงิน999
1.6 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 7ซม. สีดำ999
1.7 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 7ซม. สีน้ำตาล999
1.8 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 7ซม. สีฟ้า999
1.9 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 7ซม. สีก้นครก999
2.1 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 5ซม. สีเขียว999
2.2 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 5ซม. สีส้ม999
2.3 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 5ซม. สีแดง999
2.4 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 5ซม. สีเหลือง999
2.5 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 5ซม. สีน้ำเงิน999
2.6 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 5ซม. สีดำ999
2.7 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 5ซม. สีน้ำตาล999
2.8 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 5ซม. สีฟ้า999
2.9 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 5ซม. สีก้นครก999
3.1 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 4ซม. สีเขียว999
3.2 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 4ซม. สีส้ม999
3.3 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 4ซม. สีแดง999
3.4 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 4ซม. สีเหลือง999
3.5 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 4ซม. สีน้ำเงิน999
3.6 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 4ซม. สีดำ999
3.7 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 4ซม. สีน้ำตาล999
3.8 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 4ซม. สีฟ้า999
3.9 เนื้อเคลือบสองหน้าลงรักปิดทองคำแท้สองหน้าฝังหัวนโม 4ซม. สีก้นครก999
4.1 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีเขียว1,999
4.2 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีส้ม1,999
4.3 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีแดง1,999
4.4 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีเหลือง1,999
4.5 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีน้ำเงิน1,999
4.6 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีดำ1,999
4.7 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีน้ำตาล1,999
4.8 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีฟ้า1,999
4.9 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีก้นครก1,999
5.1 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีเขียว1,999
5.2 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีส้ม1,999
5.3 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีแดง1,999
5.4 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีเหลือง1,999
5.5 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีน้ำเงิน1,999
5.6 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีดำ1,999
5.7 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีน้ำตาล1,999
5.8 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีฟ้า1,999
5.9 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีก้นครก1,999
6.1 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีเขียว1,999
6.2 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีส้ม1,999
6.3 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีแดง1,999
6.4 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีเหลือง1,999
6.5 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีน้ำเงิน1,999
6.6 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีดำ1,999
6.7 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีน้ำตาล1,999
6.8 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีฟ้า1,999
6.9 เนื้อเคลือบสองหน้าฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีก้นครก1,999
7.1 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีเขียว1,999
7.2 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีส้ม1,999
7.3 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีแดง1,999
7.4 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีเหลือง1,999
7.5 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีน้ำเงิน1,999
7.6 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีดำ1,999
7.7 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีน้ำตาล1,999
7.8 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีฟ้า1,999
7.9 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 7ซม. สีก้นครก1,999
8.1 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีเขียว1,999
8.2 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีส้ม1,999
8.3 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีแดง1,999
8.4 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีเหลือง1,999
8.5 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีน้ำเงิน1,999
8.6 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีดำ1,999
8.7 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีน้ำตาล1,999
8.8 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีฟ้า1,999
8.9 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 5ซม. สีก้นครก1,999
9.1 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีเขียว1,999
9.2 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีส้ม1,999
9.3 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีแดง1,999
9.4 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีเหลือง1,999
9.5 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีน้ำเงิน1,999
9.6 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีดำ1,999
9.7 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีน้ำตาล1,999
9.8 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีฟ้า1,999
9.9 เนื้อเคลือบด้านองค์พระฝังหัวนโมทองแดง 4ซม. สีก้นครก1,999
10.1 พระผง 7ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลดำ2,999
10.2 พระผง 7ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลขาว2,999
10.3 พระผง 7ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลแดง2,999
10.4 พระผง 7ซม. ฝังหัวนโม เนื้อดินกากยายักษ์2,999
10.5 พระผง 7ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลเทพทาโร2,999
10.6 พระผง 7ซม. ฝังหัวนโม เนื้อไม้ตะเคียน2,999
10.7 พระผง 7ซม. ฝังหัวนโม เนื้อไม้มงคล2,999
10.8 พระผง 7ซม. ฝังหัวนโม เนื้อก้นครก2,999
11.1 พระผง 5ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลดำ2,999
11.2 พระผง 5ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลขาว2,999
11.3 พระผง 5ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลแดง2,999
11.4 พระผง 5ซม. ฝังหัวนโม เนื้อดินกากยายักษ์2,999
11.5 พระผง 5ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลเทพทาโร2,999
11.6 พระผง 5ซม. ฝังหัวนโม เนื้อไม้ตะเคียน2,999
11.7 พระผง 5ซม. ฝังหัวนโม เนื้อไม้มงคล2,999
11.8 พระผง 5ซม. ฝังหัวนโม เนื้อก้นครก2,999
12.1 พระผง 4ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลดำ2,999
12.2 พระผง 4ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลขาว2,999
12.3 พระผง 4ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลแดง2,999
12.4 พระผง 4ซม. ฝังหัวนโม เนื้อดินกากยายักษ์2,999
12.5 พระผง 4ซม. ฝังหัวนโม เนื้อว่านมหามงคลเทพทาโร2,999
12.6 พระผง 4ซม. ฝังหัวนโม เนื้อไม้ตะเคียน2,999
12.7 พระผง 4ซม. ฝังหัวนโม เนื้อไม้มงคล2,999
12.8 พระผง 4ซม. ฝังหัวนโม เนื้อก้นครก2,999
13.1 ผ้ายันต์มหาลาภมหามงคล 12x12นิ้ว และ18x18 นิ้ว สีแดง499
13.2 ผ้ายันต์มหาลาภมหามงคล 12x12นิ้ว และ18x18 นิ้ว สีเหลือง499
13.3 ผ้ายันต์มหาลาภมหามงคล 12x12นิ้ว และ18x18 นิ้ว สีขาว499
13.4 ผ้ายันต์มหาลาภมหามงคล 12x12นิ้ว และ18x18 นิ้ว สีดำ499
13.5 ผ้ายันต์มหาลาภมหามงคล 12x12นิ้ว และ18x18 นิ้ว สีน้ำตาล499
14.1 เหรียญ 3.5ซม. เนื้อเงิน599
14.2 เหรียญ 3.5ซม. เนื้อนวโลหะ999
14.3 เหรียญ 3.5ซม. เนื้อสามกษัตริย์1,999
14.4 เหรียญ 3.5ซม. เนื้อทองเหลือง1,999
14.5 เหรียญ 3.5ซม. เนื้อทองแดง1,999