ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นขุนพันธ์พลังศรัทธา

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1.1 กรรมการ 7ซม. นำฤกษ์ เนื้อไม้ตะเคียนปัด3กษัตริญพลอย8สีตะกรุดทองคำ9ดอก199
1.2 กรรมการ 7ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง ตะกรุดเงิน 9 ดอก999
1.3 กรรมการ 7ซม. เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณีปัดทอง ตะกรุดเงิน 9 ดอก999
1.4 กรรมการ 7ซม. เนื้อลายสายรุ้งสะท้อนแสงปัดทอง ตะกรุดเงิน 9 ดอก999
1.5 กรรมการ 7ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง ตะกรุดเงิน 3 ดอก1,999
1.6 กรรมการ 7ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง ตะกรุดเงิน 3 ดอก1,999
1.7 กรรมการ 7ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง ตะกรุดเงิน 3 ดอก1,999
2.1 เนื้อมหาว่านดำ ขนาด 7 ซม.4,999
2.2 เนื้อมหาว่านแดง ขนาด 7 ซม.4,999
2.3 เนื้อมหาว่านขาว ขนาด 7 ซม.4,999
2.4 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีธงชาติ ขนาด 7 ซม.999
2.5 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลืองถวายพระพร ขนาด 7 ซม.1,999
2.6 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีชมพูพลานามัย ขนาด 7 ซม.1,999
2.7 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงินกังไส ขนาด 7 ซม.1,999
2.8 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียวมรกต ขนาด 7 ซม.1,999
3.1 กรรมการ 5.5ซม. นำฤกษ์ เนื้อไม้ตะเคียน ชุด 2 องค์199
3.2 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง หน้ากากเงิน999
3.3 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณีปัดทอง หน้ากากเงิน999
3.4 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อลายสายรุ้งสะท้อนแสงปัดทอง หน้ากากเงิน999
3.5 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง หน้ากากทองแดงชุบทองไมครอน1,999
3.6 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง หน้ากากทองแดงชุบทองไมครอน1,999
3.7 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง หน้ากากทองแดงชุบทองไมครอน1,999
4.1 เนื้อมหาว่านดำ ขนาด 5.5 ซม.9,999
4.2 เนื้อมหาว่านแดง ขนาด 5.5 ซม.9,999
4.3 เนื้อมหาว่านขาว ขนาด 5.5 ซม.9,999
4.4 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีธงชาติ ขนาด 5.5 ซม.1,999
4.5 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลืองถวายพระพร ขนาด 5.5 ซม.2,999
4.6 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีชมพูพลามามัย ขนาด 5.5 ซม.2,999
4.7 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงินกังไส ขนาด 5.5 ซม.2,999
4.8 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียวมรกต ขนาด 5.5 ซม.2,999
5.1 ชุดเนื้อมหาว่านดำ,แดง,ขาว ปัดทอง ขนาด 3.2ซม. (ชุด 3 องค์)2,999
5.2 ชุดเนื้อมหาว่านดำ,แดง,ขาว ขนาด 3.2ซม. (ชุด 3 องค์)4,999
5.3 ชุดเนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง,น้ำเงิน,ชมพู ขนาด 3.2ซม. (ชุด 3 องค์)2,999
6.1 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองคำลงยาราชาวดี 8 สี99
6.2 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อเงินลงยาราชาวดี 8 สี หน้าทองคำ499
6.3 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อเงินลงยาราชาวดี 8 สี2,999
6.4 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อเงินขัดเงา2,999
6.5 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อนวโลหะ หน้าทองคำ999
6.6 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อนวโลหะ2,999
6.7 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์2,999
6.8 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดงเคลือบเงินผิวโบราณ2,999
6.9 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดงลงยาชุบทองสีดำ2,999
6.10 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดงลงยาชุบทองสีชมพู2,999
6.11 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดงลงยาชุบทองสีเหลือง2,999
6.12 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดง9,999
7.1 พระบูชาท้าวจตุคามรามเทพ ฐาน 9 นิ้ว ลงยาปิดทอง (หล่อนำฤกษ์)99
7.2 พระบูชาท้าวจตุคามรามเทพ ฐาน 9 นิ้ว รมดำมันปู299
7.3 พระบูชาท้าวจตุคามรามเทพ ฐาน 5.9 นิ้ว ลงยาปิดทอง (หล่อนำฤกษ์)99
7.4 พระบูชาท้าวจตุคามรามเทพ ฐาน 5.9 นิ้ว รมดำมันปู499