ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นขุนพันธ์พลังศรัทธา

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


1.1 กรรมการ 7ซม. นำฤกษ์ เนื้อไม้ตะเคียนปัด3กษัตริญพลอย8สีตะกรุดทองคำ9ดอก

[สร้าง : 199]


1.2 กรรมการ 7ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง ตะกรุดเงิน 9 ดอก

[สร้าง : 999]


1.3 กรรมการ 7ซม. เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณีปัดทอง ตะกรุดเงิน 9 ดอก

[สร้าง : 999]


1.4 กรรมการ 7ซม. เนื้อลายสายรุ้งสะท้อนแสงปัดทอง ตะกรุดเงิน 9 ดอก

[สร้าง : 999]


1.5 กรรมการ 7ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง ตะกรุดเงิน 3 ดอก

[สร้าง : 1999]


1.6 กรรมการ 7ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง ตะกรุดเงิน 3 ดอก

[สร้าง : 1999]


1.7 กรรมการ 7ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง ตะกรุดเงิน 3 ดอก

[สร้าง : 1999]


2.1 เนื้อมหาว่านดำ ขนาด 7 ซม.

[สร้าง : 4999]


2.2 เนื้อมหาว่านแดง ขนาด 7 ซม.

[สร้าง : 4999]


2.3 เนื้อมหาว่านขาว ขนาด 7 ซม.

[สร้าง : 4999]


2.4 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีธงชาติ ขนาด 7 ซม.

[สร้าง : 999]


2.5 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลืองถวายพระพร ขนาด 7 ซม.

[สร้าง : 1999]


2.6 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีชมพูพลานามัย ขนาด 7 ซม.

[สร้าง : 1999]


2.7 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงินกังไส ขนาด 7 ซม.

[สร้าง : 1999]


2.8 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียวมรกต ขนาด 7 ซม.

[สร้าง : 1999]


3.1 กรรมการ 5.5ซม. นำฤกษ์ เนื้อไม้ตะเคียน ชุด 2 องค์

[สร้าง : 199]


3.2 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง หน้ากากเงิน

[สร้าง : 999]


3.3 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณีปัดทอง หน้ากากเงิน

[สร้าง : 999]


3.4 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อลายสายรุ้งสะท้อนแสงปัดทอง หน้ากากเงิน

[สร้าง : 999]


3.5 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง หน้ากากทองแดงชุบทองไมครอน

[สร้าง : 1999]


3.6 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง หน้ากากทองแดงชุบทองไมครอน

[สร้าง : 1999]


3.7 กรรมการ 5.5ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง หน้ากากทองแดงชุบทองไมครอน

[สร้าง : 1999]


4.1 เนื้อมหาว่านดำ ขนาด 5.5 ซม.

[สร้าง : 9999]


4.2 เนื้อมหาว่านแดง ขนาด 5.5 ซม.

[สร้าง : 9999]


4.3 เนื้อมหาว่านขาว ขนาด 5.5 ซม.

[สร้าง : 9999]


4.4 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีธงชาติ ขนาด 5.5 ซม.

[สร้าง : 1999]


4.5 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลืองถวายพระพร ขนาด 5.5 ซม.

[สร้าง : 2999]


4.6 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีชมพูพลามามัย ขนาด 5.5 ซม.

[สร้าง : 2999]


4.7 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงินกังไส ขนาด 5.5 ซม.

[สร้าง : 2999]


4.8 เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียวมรกต ขนาด 5.5 ซม.

[สร้าง : 2999]


5.1 ชุดเนื้อมหาว่านดำ,แดง,ขาว ปัดทอง ขนาด 3.2ซม. (ชุด 3 องค์)

[สร้าง : 2999]


5.2 ชุดเนื้อมหาว่านดำ,แดง,ขาว ขนาด 3.2ซม. (ชุด 3 องค์)

[สร้าง : 4999]


5.3 ชุดเนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง,น้ำเงิน,ชมพู ขนาด 3.2ซม. (ชุด 3 องค์)

[สร้าง : 2999]


6.1 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองคำลงยาราชาวดี 8 สี

[สร้าง : 99]


6.2 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อเงินลงยาราชาวดี 8 สี หน้าทองคำ

[สร้าง : 499]


6.3 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อเงินลงยาราชาวดี 8 สี

[สร้าง : 2999]


6.4 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อเงินขัดเงา

[สร้าง : 2999]


6.5 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อนวโลหะ หน้าทองคำ

[สร้าง : 999]


6.6 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อนวโลหะ

[สร้าง : 2999]


6.7 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์

[สร้าง : 2999]


6.8 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดงเคลือบเงินผิวโบราณ

[สร้าง : 2999]


6.9 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดงลงยาชุบทองสีดำ

[สร้าง : 2999]


6.10 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดงลงยาชุบทองสีชมพู

[สร้าง : 2999]


6.11 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดงลงยาชุบทองสีเหลือง

[สร้าง : 2999]


6.12 เหรียญ 3.2ซม. เนื้อทองแดง

[สร้าง : 9999]