ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
พระบูชาองค์จตุคามรามเทพ

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


1.1 รุ่นจอมจักรพรรดิ์ มหาบารมี ขนาด 5 นิ้วสูง13 นิ้ว เนื้อทองเหลืองปิดทองคำทั้งองค์

[สร้าง : 299]


1.2 รุ่นจอมจักรพรรดิ์ มหาบารมี ขนาด 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อรมดำมันปูปิดทองบางส่วน

[สร้าง : 299]


1.3 รุ่นจอมจักรพรรดิ์ มหาบารมี ขนาด 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อรมดำมันปู

[สร้าง : 299]


1.4 รุ่นจอมจักรพรรดิ์ มหาบารมี ขนาด 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ

[สร้าง : 299]


1. รุ่นบูรณะเจดีย์ราย 50 ขนาด 9 นิ้ว เนื้อโลหะรมดำ

[สร้าง : 999]


1. รุ่นพระธาตุนครศรี ขนาด 9 นิ้ว เนื้อโลหะรมดำ

[สร้าง : 299]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สะเก็ดเงิน กรรมการ 80x80 ซม.

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สะเก็ดทอง กรรมการ 80x80 ซม.

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามล้อมราหู สะเก็ดเงิน กรรมการ 80x80 ซม.

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามล้อมราหู สะเก็ดทอง กรรมการ 80x80 ซม.

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ ไหมดำดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ ไหมขาวดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ ไหมแดงดิ้นแดง ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู ไหมดำดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู ไหมขาวดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู ไหมแดงดิ้นแดง ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]