ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

หลวงพ่อคูณรุ่นแซยิด

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
2.1 จีวรห่มเฉียง เนื้อเงิน / Silver1,999
2.2 จีวรห่มเฉียง เนื้อเงิน หลังยันต์ ไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ / Silver - Mystic symbol back with uncut edge299
2.3 จีวรห่มเฉียง เนื้อเงิน หลังแบบ ไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ / Silver - embossed back with uncut edge199
2.4 จีวรห่มเฉียง เนื้อเงิน หน้ากากทองคำ โค๊ต 9 รอบ / Silver with Gold Mask299
2.5 จีวรห่มเฉียง เนื้อเงิน หลังแบบ หน้ากากทองคำ โค๊ต 9 รอบ / Silver - embossed back with Gold Mask199
3.1 จีวรห่มเฉียง เนื้อนวะสูตรพิเศษ / Nawa new formular1,000
3.2 จีวรห่มเฉียง เนื้อนวะ หลังยันต์ ไม่ตัดปีก / Nawa - Mystic symbol back with uncut edge299
3.3 จีวรห่มเฉียง เนื้อนวะ หลังแบบ ไม่ตัดปีก / Nawa - embossed back with uncut edge199
3.4 จีวรห่มเฉียง เนื้อนวะ หน้ากากทองคำ โค๊ต 9 รอบ / Nawa with Gold Mask299
3.5 จีวรห่มเฉียง เนื้อนวะ หลังแบบ หน้ากากทองคำ โค๊ต 9 รอบ / Nawa - embossed back with Gold Mask199
3.6 จีวรห่มเฉียง เนื้อนวะ หน้ากากเงิน โค๊ต 9 รอบ / Nawa with Silver Mask299
4.1 จีวรห่มเฉียง เนื้ออัลปาก้า / Alpaga2,000
4.2 จีวรห่มเฉียง เนื้ออัลปาก้า หลังยันต์ ไม่ตัดปีก / Alpaga - Mystic symbol back with uncut edge299
4.3 จีวรห่มเฉียง เนื้ออัลปาก้า หลังแบบ ไม่ตัดปีก / Alpaga - embossed back with uncut edge199
5.1 จีวรห่มเฉียง เนื้อทองทิพย์ / Red Brasses2,000
5.2 จีวรห่มเฉียง เนื้อทองทิพย์ หลังยันต์ ไม่ตัดปีก / Red Brasses - Mystic symbol back with uncut edge299
5.3 จีวรห่มเฉียง เนื้อทองทิพย์ หลังแบบ ไม่ตัดปีก / Red Brasses - embossed back with uncut edge199
6.1 จีวรห่มเฉียง เนื้อทองแดงมันปู / Copper Satin2,000
6.2 จีวรห่มเฉียง เนื้อทองแดงมันปู หลังยันต์ ไม่ตัดปีก / Copper Satin - Mystic symbol back with uncut edge299
6.3 จีวรห่มเฉียง เนื้อทองแดงมันปู หลังแบบ ไม่ตัดปีก / Copper Satin - embossed back with uncut edge199
8.1 จีวรห่มคลุม เนื้อเงิน / Silver1,999
8.2 จีวรห่มคลุม เนื้อเงิน หลังยันต์ ไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ / Silver - Mystic symbol back with uncut edge299
8.4 จีวรห่มคลุม เนื้อเงิน หน้ากากทองคำ โค๊ต 9 รอบ / Silver with Gold Mask299
8.5 จีวรห่มคลุม เนื้อเงิน หลังแบบ หน้ากากทองคำ โค๊ต 9 รอบ / Silver - embossed back with Gold Mask199
9.1 จีวรห่มคลุม เนื้อนวะสูตรพิเศษ / Nawa new formular2,000
9.2 จีวรห่มคลุม เนื้อนวะ หลังยันต์ ไม่ตัดปีก / Nawa - Mystic symbol back with uncut edge299
9.3 จีวรห่มคลุม เนื้อนวะ หลังแบบ ไม่ตัดปีก / Nawa - embossed back with uncut edge199
9.4 จีวรห่มคลุม เนื้อนวะ หน้ากากทองคำ โค๊ต 9 รอบ / Nawa with Gold Mask299
9.5 จีวรห่มคลุม เนื้อนวะ หลังแบบ หน้ากากทองคำ โค๊ต 9 รอบ / Nawa - embossed back with Gold Mask199
9.6 จีวรห่มคลุม เนื้อนวะ หน้ากากเงิน โค๊ต 9 รอบ / Nawa with Silver Mask299
10.1 จีวรห่มคลุม เนื้ออัลปาก้า / Alpaga2,000
10.2 จีวรห่มคลุม เนื้ออัลปาก้า หลังยันต์ ไม่ตัดปีก / Alpaga - Mystic symbol back with uncut edge299
10.3 จีวรห่มคลุม เนื้ออัลปาก้า หลังแบบ ไม่ตัดปีก / Alpaga - embossed back with uncut edge199
11.1 จีวรห่มคลุม เนื้อทองทิพย์ / Red Brasses2,000
11.2 จีวรห่มคลุม เนื้อทองทิพย์ หลังยันต์ ไม่ตัดปีก / Red Brasses - Mystic symbol back with uncut edge299
11.3 จีวรห่มคลุม เนื้อทองทิพย์ หลังแบบ ไม่ตัดปีก / Red Brasses - embossed back with uncut edge199
12.1 จีวรห่มคลุม เนื้อทองแดงมันปู / Copper Satin2,000
12.2 จีวรห่มคลุม เนื้อทองแดงมันปู หลังยันต์ ไม่ตัดปีก / Copper Satin - Mystic symbol back with uncut edge299
12.3 จีวรห่มคลุม เนื้อทองแดงมันปู หลังแบบ ไม่ตัดปีก / Copper Satin - embossed back with uncut edge199