ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

ขุนพันธ์พุทธาคมเขาอ้อ ปี 2544

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อทองแดงขนาด 3 ซม.ไม่ทราบ
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อทองแดงขนาด 4 ซมไม่ทราบ
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อนวะขนาด 3 ซม.ไม่ทราบ
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อนวะขนาด 4 ซม.ไม่ทราบ
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อเงินขนาด 3 ซม.ไม่ทราบ
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อเงินขนาด 4 ซม.ไม่ทราบ
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อฝาบาตรขนาด 3 ซม.ไม่ทราบ
รูปหล่อลอยองค์ พระปิดตาพังพกาฬ เนื้อทองแดงไม่ทราบ
รูปหล่อลอยองค์ พระปิดตาพังพกาฬ เนื้อนวะไม่ทราบ
รูปหล่อลอยองค์ พระปิดตาพังพกาฬ เนื้อเงินโบราณไม่ทราบ