ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นคลังสมบัติ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
พระบูชาจตุคามรามเทพ หน้าตัก 7 นิ้ว เนื้อทองลำอู่ (ชุดกรรมการ)350
พระบูชาจตุคามรามเทพ หน้าตัก 7 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ1,099
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. (ชุด)199
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. ไม้ดำโรยผงตะไปนำฤกษ์3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดเงิน3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดนาก3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อไม้ดำปัดทอง ปิดแผ่นทองแดง5,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. ไม้ดำปัดเงิน3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. ไม้ดำปัดทอง3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. ไม้ดำปัดนาก3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงโรยผงตะไบนำฤกษ์3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดเงิน3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดนาก3,000
พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวโรยผงตะไบนำฤกษ์3,000
พระผงพญาราหูเนื้อกะลาตาเดียว (ปลุกเสกในน้ำมันงาผสมว่าน108)9,999
พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวอมส้มปิดแผ่นทองแดง5,000
พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ5,000
พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง5,000
พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว5,000
เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อเงิน500
เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อนวะโลหะ800
เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์3,000
เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อทองแดง9,999
จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม ชุดเนื้อกะไหล่1,000
จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม เนื้อเงิน500
จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม เนื้อนวะโลหะ500
จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม เนื้อสามกษัตริย์1,000
จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม เนื้อทองแดง12,000
ผ้ายันต์คลังสมบัติ ขนาด 20x20 นิ้ว (ผ้ายีนส์)800
พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อท้องพระคลังปัดทอง(สีม่วง)2,000
พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อท้องพระคลังก้นครก2,000
พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อท้องพระคลังก้นครกปัดทอง1,200
พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อท้องพระคลังก้นครก2,000
พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อท้องพระคลังปัดทอง(สีม่วง)2,000
พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง2,000
พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง2,000
พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง2,000
พระผงพญาราหูเนื้อท้องพระคลังก้นครกปัดทอง1,200
พระผงพญาราหูเนื้อท้องพระคลังปัดทอง(สีม่วง)2,000