ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นคลังสมบัติ

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


พระบูชาจตุคามรามเทพ หน้าตัก 7 นิ้ว เนื้อทองลำอู่ (ชุดกรรมการ)

[สร้าง : 350]


พระบูชาจตุคามรามเทพ หน้าตัก 7 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ

[สร้าง : 1099]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. (ชุด)

[สร้าง : 199]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. ไม้ดำโรยผงตะไปนำฤกษ์

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดเงิน

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดนาก

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อไม้ดำปัดทอง ปิดแผ่นทองแดง

[สร้าง : 5000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. ไม้ดำปัดเงิน

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. ไม้ดำปัดทอง

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. ไม้ดำปัดนาก

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงโรยผงตะไบนำฤกษ์

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดเงิน

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดนาก

[สร้าง : 3000]


พระผงสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวโรยผงตะไบนำฤกษ์

[สร้าง : 3000]


พระผงพญาราหูเนื้อกะลาตาเดียว (ปลุกเสกในน้ำมันงาผสมว่าน108)

[สร้าง : 9999]


พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวอมส้มปิดแผ่นทองแดง

[สร้าง : 5000]


พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ

[สร้าง : 5000]


พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 5000]


พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 5000]


เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อเงิน

[สร้าง : 500]


เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อนวะโลหะ

[สร้าง : 800]


เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์

[สร้าง : 3000]


เหรียญสุริยัน จันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อทองแดง

[สร้าง : 9999]


จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม ชุดเนื้อกะไหล่

[สร้าง : 1000]


จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม เนื้อเงิน

[สร้าง : 500]


จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม เนื้อนวะโลหะ

[สร้าง : 500]


จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม เนื้อสามกษัตริย์

[สร้าง : 1000]


จตุคามรามเทพพิมพ์ปรกใบมะขาม เนื้อทองแดง

[สร้าง : 12000]


พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อท้องพระคลังปัดทอง(สีม่วง)

[สร้าง : 2000]


พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ ขนาด 5 ซม. เนื้อท้องพระคลังก้นครก

[สร้าง : 2000]


พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อท้องพระคลังก้นครกปัดทอง

[สร้าง : 1200]


พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อท้องพระคลังก้นครก

[สร้าง : 2000]


พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อท้องพระคลังปัดทอง(สีม่วง)

[สร้าง : 2000]


พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง

[สร้าง : 2000]


พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 2000]


พระผงจตุคามรามเทพ ขนาด 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 2000]


พระผงพญาราหูเนื้อท้องพระคลังก้นครกปัดทอง

[สร้าง : 1200]


พระผงพญาราหูเนื้อท้องพระคลังปัดทอง(สีม่วง)

[สร้าง : 2000]