ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นหลักเมืองพุทธาคมเขาอ้อ

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


1.พระเนื้อผงชุดกรรมการนำฤกษ์(3องค์)

[สร้าง : 199]


2.1 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อไม้ตะเคียนเก่าเสาหลักเมือง ตะกรุดเงิน

[สร้าง : 999]


2.2 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณี ตะกรุดเงิน

[สร้าง : 999]


2.3 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อมหาว่านดำปัดทอง (มีหมายเลข)

[สร้าง : 1999]


2.4 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง (มีหมายเลข)

[สร้าง : 1999]


2.5 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง (มีหมายเลข)

[สร้าง : 1999]


2.6 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อมหาว่านหน้าสีดำหลังสีขาว

[สร้าง : 2999]


2.7 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อผงดินเผาเคลือบหน้าสีเขียวหลังสีน้ำเงิน

[สร้าง : 999]


3.1 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อไม้ตะเคียนเก่าเสาหลักเมือง ตะกรุดเงิน

[สร้าง : 999]


3.2 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณี ตะกรุดเงิน

[สร้าง : 999]


3.3 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านดำปัดทอง

[สร้าง : 1999]


3.4 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 1999]


3.5 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 1999]


3.6 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านดำ

[สร้าง : 9999]


3.7 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 4999]


3.8 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 4999]


3.9 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียวมรกต

[สร้าง : 1999]


3.10 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงินกังไส

[สร้าง : 1999]


4.1 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อไม้ตะเคียนเก่าเสาหลักเมือง ตะกรุดเงิน

[สร้าง : 999]


4.2 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณี ตะกรุดเงิน

[สร้าง : 999]


4.3 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านดำปัดทอง

[สร้าง : 999]


4.4 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 999]


4.5 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 999]


4.6 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านดำ

[สร้าง : 4999]


4.7 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 4999]


4.8 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 4999]


4.9 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียวมรกต

[สร้าง : 999]


4.10 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงินกังไส

[สร้าง : 999]


6.1 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองคำขัดเงา (มีเลข)

[สร้าง : 99]


6.2 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อเงินขัดเงาหน้าทองคำ (มีเลข)

[สร้าง : 299]


6.3 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อนวะโลหะผิวพรายเงินหน้าทองคำ (มีเลข)

[สร้าง : 499]


6.4 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อเงินขัดเงา (มีเลข)

[สร้าง : 1999]


6.5 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อนวะโลหะพรายเงิน (มีเลข)

[สร้าง : 2999]


6.6 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อดีบุกประกายเพชร

[สร้าง : 2999]


6.7 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์

[สร้าง : 2999]


6.8 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองแดงลงยาสีดำ

[สร้าง : 2999]


6.9 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองแดงลงยาสีเขียว

[สร้าง : 2999]


6.10 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองแดงลงยาสีแดง

[สร้าง : 2999]


6.11 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองแดง

[สร้าง : 4999]


7.1 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองคำขัดเงา (มีเลข)

[สร้าง : 99]


7.2 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อเงินขัดเงาหน้าทองคำ(มีเลข)

[สร้าง : 299]


7.3 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อนวะโลหะผิวพรายเงินหน้าทองคำ(มีเลข)

[สร้าง : 499]


7.4 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อเงินขัดเงา (มีเลข)

[สร้าง : 1999]


7.5 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อนวะโลหะพรายเงิน (มีเลข)

[สร้าง : 2999]


7.6 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อดีบุกประกายเพชร

[สร้าง : 2999]


7.7 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์

[สร้าง : 2999]


7.8 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองแดงลงยาสีดำ

[สร้าง : 2999]


7.9 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองแดงลงยาสีเขียว

[สร้าง : 2999]


7.10 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองแดงลงยาสีแดง

[สร้าง : 2999]


7.11 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองแดง

[สร้าง : 4999]


8.1 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อทองคำขัดเงา (มีเลข)

[สร้าง : 99]


8.2 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อเงินขัดเงาหน้าทองคำ (มีเลข)

[สร้าง : 299]


8.3 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อนวะโลหะหน้าทองคำ (มีเลข)

[สร้าง : 499]


8.4 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อเงินขัดเงา (มีเลข)

[สร้าง : 1999]


8.5 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ (มีเลข)

[สร้าง : 1999]


8.6 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อนวะโลหะ

[สร้าง : 2999]


8.7 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อดีบุกประกายเพชร

[สร้าง : 2999]


8.8 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์

[สร้าง : 2999]


8.9 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อทองแดงลงยาสีธงชาติ

[สร้าง : 2999]


8.10 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อทองแดง

[สร้าง : 4999]


5.1 พระบูชาท้าวจตุคาม-ท้าวรามเทพ(2องค์) 19.9 นิ้ว ลงยาปิดทองบางส่วน (นำฤกษ์)

[สร้าง : 99]


5.3 พระบูชาท้าวจตุคาม-ท้าวรามเทพ(2องค์) 13.9 นิ้ว ลงยาปิดทอง บางส่วน (นำฤกษ์)

[สร้าง : 99]


5.5 พระบูชาพระปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ หน้าตัก 5.9 นิ้ว รมดำมันปู

[สร้าง : 499]


5.7 ครอบน้ำมนต์หลักเมืองพุทธาคมเขาอ้อ รมดำมันปู

[สร้าง : 999]


5.8 พญาราหูลอยองค์ ขนาดหน้ารถ รมดำมันปู

[สร้าง : 999]