ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

108 ปี เบญจมฯ ย้อนยุค 20 ปีหลักเมืองนคร

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1.1 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อขาว3,999
1.2 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อดำ3,999
1.3 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อไม้3,999
1.4 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อขาวปัดทอง3,999
1.5 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อดำปัดทอง3,999
1.6 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อไม้ปัดทอง3,999
2.1 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อขาว3,999
2.2 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อดำ3,999
2.3 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อไม้3,999
2.4 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อขาวปัดทอง3,999
2.5 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อดำปัดทอง3,999
2.6 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อไม้ปัดทอง3,999