ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
108 ปี เบญจมฯ ย้อนยุค 20 ปีหลักเมืองนคร

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


1.1 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อขาว

[สร้าง : 3999]


1.2 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อดำ

[สร้าง : 3999]


1.3 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อไม้

[สร้าง : 3999]


1.4 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อขาวปัดทอง

[สร้าง : 3999]


1.5 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อดำปัดทอง

[สร้าง : 3999]


1.6 ดวงตราพญาราหู ใหญ่ 5 ซม. เนื้อไม้ปัดทอง

[สร้าง : 3999]


2.1 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อขาว

[สร้าง : 3999]


2.2 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อดำ

[สร้าง : 3999]


2.3 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อไม้

[สร้าง : 3999]


2.4 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อขาวปัดทอง

[สร้าง : 3999]


2.5 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อดำปัดทอง

[สร้าง : 3999]


2.6 ดวงตราพญาราหู เล็ก 3 ซม. เนื้อไม้ปัดทอง

[สร้าง : 3999]