ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นเเซยิด 108 ปี

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ เนื้อไม้ไม่ทราบ
ท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ เนื้อเขียวไม่ทราบ
ท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ เนื้อว่านดำไม่ทราบ
ท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ เนื้อว่านขาวไม่ทราบ
ท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ เนื้อว่านแดงไม่ทราบ
เหรียญท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ เนื้อเงินไม่ทราบ
เหรียญท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ เนื้อดีบุกไม่ทราบ
เหรียญท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ เนื้อทองแดงไม่ทราบ
เหรียญท้าวจตุคาม ท้าวรามเทพ เนื้อนวะแก่ทองคำไม่ทราบ
เหรียญนวะไม่ทราบ