ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นโคตรเศรษฐี

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1.1 พระบูชาจตุคามรามเทพ ขนาด 5 นิ้ว เนื้อรมดำ1,200
2.1 รูปหล่อลอยองค์จตุคาม-รามเทพ สูง 4.5 ซม. เนื้อทองคำ19
2.2 รูปหล่อลอยองค์จตุคาม-รามเทพ สูง 4.5 ซม. เนื้อเงิน500
2.3 รูปหล่อลอยองค์จตุคาม-รามเทพ สูง 4.5 ซม. เนื้อนวโลหะ500
2.4 รูปหล่อลอยองค์จตุคาม-รามเทพ สูง 4.5 ซม. เนื้อแร่โคตรเศรษฐี1,000
2.5 รูปหล่อลอยองค์จตุคาม-รามเทพ สูง 4.5 ซม. เนื้อทองแดงเทวรังษี2,000
3.1 รูปหล่อลอยองค์ศรีมหาราชพังพกาฬ ขนาด 2.5 ซม. เนื้อทองคำ9
3.2 รูปหล่อลอยองค์ศรีมหาราชพังพกาฬ ขนาด 2.5 ซม. เนื้อเงิน500
3.3 รูปหล่อลอยองค์ศรีมหาราชพังพกาฬ ขนาด 2.5 ซม. เนื้อนวโลหะ500
3.4 รูปหล่อลอยองค์ศรีมหาราชพังพกาฬ ขนาด 2.5 ซม. เนื้อแร่โคตรเศรษฐี1,000
3.5 รูปหล่อลอยองค์ศรีมหาราชพังพกาฬ ขนาด 2.5 ซม. เนื้อทองแดงเทวรังษี2,000
4.1 เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อทองคำ9
4.2 เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อเงิน200
4.3 เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อนวโลหะ200
4.4 เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อแร่โคตรเศรษฐี500
4.5 เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อทองแดงเทวรังษี1,000
5.1 เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อทองคำ60
5.2 เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อเงิน600
5.3 เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ600
5.4 เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อทองแดงเทวรังษี6,000
เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อฝาบาตรไม่ทราบ
เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อทองแดงเทวรังษีชุบ 4 กษัตริย์(ชุบใหม่)6,000
6.1 เหรียญจตุคาม-รามเทพ ชุดกรรมการ ขนาด 3.2 ซม.1,200
เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. ลงยา 3 กษัตริย์ตอกโค๊ดตอกตัวเลข1,119
7.1 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์15,000
7.2 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อไม้มงคลเทพธาโร15,000
7.3 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่าน 108 มหามงคล15,000
7.4 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่าน 108 มหามงคลฝังเม็ดยาวาสนาจินดามณี1,500
7.5 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ปัดทอง1,500
7.6 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ปัดเงิน1,500
7.7 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ปัดนาก1,500
ชุดกรรมการไม่ทราบ
ปิดตา เนื้อนวะโลหะ กรรมการ519
พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ หน้ากากทองไม่ทราบ
พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ หน้ากากเงินไม่ทราบ
พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ปัดทองเต็ม(กรรมการ)ไม่ทราบ
พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ปัดนากเต็ม(กรรมการ)ไม่ทราบ
ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดใหญ่ 16x18 นิ้ว สีดำไม่ทราบ
ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดใหญ่ 16x18 นิ้ว สีแดงไม่ทราบ
ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดใหญ่ 16x18 นิ้ว สีเหลืองไม่ทราบ
ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดใหญ่ 16x18 นิ้ว สีน้ำเงินไม่ทราบ
ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดกลาง 12x16 นิ้ว สีดำไม่ทราบ
ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดกลาง 12x16 นิ้ว สีแดงไม่ทราบ
ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดกลาง 12x16 นิ้ว สีเหลืองไม่ทราบ
ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดเล็ก 4.5x6.5นิ้ว สีดำไม่ทราบ
ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดเล็ก 4.5x6.5นิ้ว สีเหลืองไม่ทราบ
ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดเล็ก4.5x6.5นิ้ว สีแดงไม่ทราบ
พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร กรรมการไม่ทราบ
พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ฝังหัวนโมไม่ทราบ
พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโรหลังปัดทอง กรรมการไม่ทราบ
เหรียญชุบทอง กรรมการไม่ทราบ