ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นโคตรเศรษฐี

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


2.2 รูปหล่อลอยองค์จตุคาม-รามเทพ สูง 4.5 ซม. เนื้อเงิน

[สร้าง : 500]


2.3 รูปหล่อลอยองค์จตุคาม-รามเทพ สูง 4.5 ซม. เนื้อนวโลหะ

[สร้าง : 500]


2.4 รูปหล่อลอยองค์จตุคาม-รามเทพ สูง 4.5 ซม. เนื้อแร่โคตรเศรษฐี

[สร้าง : 1000]


2.5 รูปหล่อลอยองค์จตุคาม-รามเทพ สูง 4.5 ซม. เนื้อทองแดงเทวรังษี

[สร้าง : 2000]


3.2 รูปหล่อลอยองค์ศรีมหาราชพังพกาฬ ขนาด 2.5 ซม. เนื้อเงิน

[สร้าง : 500]


3.3 รูปหล่อลอยองค์ศรีมหาราชพังพกาฬ ขนาด 2.5 ซม. เนื้อนวโลหะ

[สร้าง : 500]


3.4 รูปหล่อลอยองค์ศรีมหาราชพังพกาฬ ขนาด 2.5 ซม. เนื้อแร่โคตรเศรษฐี

[สร้าง : 1000]


3.5 รูปหล่อลอยองค์ศรีมหาราชพังพกาฬ ขนาด 2.5 ซม. เนื้อทองแดงเทวรังษี

[สร้าง : 2000]


4.2 เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อเงิน

[สร้าง : 200]


4.3 เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อนวโลหะ

[สร้าง : 200]


4.4 เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อแร่โคตรเศรษฐี

[สร้าง : 500]


4.5 เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อทองแดงเทวรังษี

[สร้าง : 1000]


5.2 เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อเงิน

[สร้าง : 600]


5.3 เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ

[สร้าง : 600]


5.4 เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อทองแดงเทวรังษี

[สร้าง : 6000]


เหรียญจตุคาม-รามเทพ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อทองแดงเทวรังษีชุบ 4 กษัตริย์(ชุบใหม่)

[สร้าง : 6000]


6.1 เหรียญจตุคาม-รามเทพ ชุดกรรมการ ขนาด 3.2 ซม.

[สร้าง : 1200]


เหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์จตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. ลงยา 3 กษัตริย์ตอกโค๊ดตอกตัวเลข

[สร้าง : 1119]


7.1 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์

[สร้าง : 15000]


7.2 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อไม้มงคลเทพธาโร

[สร้าง : 15000]


7.3 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่าน 108 มหามงคล

[สร้าง : 15000]


7.4 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่าน 108 มหามงคลฝังเม็ดยาวาสนาจินดามณี

[สร้าง : 1500]


7.5 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ปัดทอง

[สร้าง : 1500]


7.6 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ปัดเงิน

[สร้าง : 1500]


7.7 พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ปัดนาก

[สร้าง : 1500]


ชุดกรรมการ


ปิดตา เนื้อนวะโลหะ กรรมการ

[สร้าง : 519]


พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ หน้ากากทอง


พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ หน้ากากเงิน


พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ปัดทองเต็ม(กรรมการ)


พระผงว่านจตุคาม-รามเทพ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ ปัดนากเต็ม(กรรมการ)


ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดใหญ่ 16x18 นิ้ว สีดำ


ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดใหญ่ 16x18 นิ้ว สีแดง


ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดใหญ่ 16x18 นิ้ว สีเหลือง


ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดใหญ่ 16x18 นิ้ว สีน้ำเงิน


ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดกลาง 12x16 นิ้ว สีดำ


ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดกลาง 12x16 นิ้ว สีแดง


ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดกลาง 12x16 นิ้ว สีเหลือง


ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดเล็ก 4.5x6.5นิ้ว สีดำ


ผ้ายันต์โคตรเศรษฐี ขนาดเล็ก 4.5x6.5นิ้ว สีเหลือง