ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นพระบรมธาตุเจดีย์ศรีวิชัย

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
3.8 จัตตุคามรามเทพ ปางชัยชนะ 5.3 ซม. เนื้อผงว่าน แดง15,000
3.8 จัตตุคามรามเทพ ปางชัยชนะ 5.3 ซม. เนื้อผงว่าน แดง15,000
3.9 จัตตุคามรามเทพ ปางชัยชนะ 5.3 ซม. เนื้อผงว่าน ขาว15,000
3.11 จัตตุคามรามเทพ ปางชัยชนะ 5.3 ซม. เนื้อผงว่าน ดำ15,000
3.12 จัตตุคามรามเทพ ปางชัยชนะ 5.3 ซม. เนื้อผงก้นครก รวม15,000
จัตตุคามรามเทพ ปางชัยชนะ 5.3 ซม. ชุดเนื้อผงว่านมหามงคล5,000
ข้าวสารหิน (ลูกแถมชุดผงว่าน) ปางชัยชนะ สีดำ 15,000
ข้าวสารหิน (ลูกแถมชุดผงว่าน) ปางปาฏิหาริย์ สีดำ 15,000