ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นจอมจักรพรรดิ์ มหาบารมี

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
2.1 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. ชุดกรรมการ499
2.2 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อผงยาวาสนาจินดามณีหน้าองค์เงิน999
2.3 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนหน้าองค์เงิน999
2.4 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง1,299
2.5 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง1,299
2.9 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านขาว4,999
3.1 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. ชุดกรรมการ499
3.2 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อผงยาวาสนาจินดามณีหน้าองค์เงิน999
3.3 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนหน้าองค์เงิน999
3.5 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง1,299
3.6 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง1,299
3.8 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านแดง4,999
3.9 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านขาว4,999
3.10 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง1,999
3.11 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน1,999
3.13 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีชมพู1,999
4.1 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. ชุดกรรมการ499
4.2 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อผงยาวาสนาจินดามณีหน้าองค์เงิน999
4.3 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนหน้าองค์เงิน999
4.5 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง1,299
4.6 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง1,299
4.7 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อมหาว่านดำ4,999
4.8 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดง4,999
4.9 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาว4,999
4.10 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง1,999
4.11 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน1,999
4.12 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว1,999
4.13 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีชมพู1,999
5.1 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อผงยาวาสนาจินดามณี หน้าองค์เงิน999
5.2 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียน หน้าองค์เงิน999
5.3 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง999
5.4 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง999
5.5 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง999
5.6 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านดำ4,999
5.7 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดง4,999
5.8 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาว4,999
6.1 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองคำขัดเงา59
6.2 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อเงินขัดเงาหน้าทองคำ299
6.3 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อเงินขัดเงา999
6.4 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อนวโลหะแก่ทองคำหน้าทองคำ299
6.5เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อนวโลหะแก่ทองคำ999
6.6 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อดีบุก1,999
6.9 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงลงยาแดงชุบทอง1,999
6.10 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงลงยาน้ำเงินชุบทอง1,999
6.11 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดง4,999
7.1 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองคำขัดเงา59
7.3 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อเงินขัดเงา999
7.4 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำหน้าทองคำ299
7.5 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อนวโลหะแก่ทองคำ999
7.6 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อดีบุก1,999
7.7 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์1,999
7.8 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงลงยาดำชุบทอง1,999
7.9 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงลงยาแดงชุบทอง1,999
7.10 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงลงยาน้ำเงินชุบทอง1,999
7.11 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดง4,999
8.1 องค์จตุคาม (ปางประทานพร) หน้าตัก 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อทองเหลืองปิดทองคำทั้งองค์299
8.2 องค์จตุคาม (ปางประทานพร) หน้าตัก 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อรมดำมันปูปิดทองบางส่วน299
8.3 องค์จตุคาม (ปางประทานพร) หน้าตัก 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อรมดำมันปู299
8.4 องค์จตุคาม (ปางประทานพร) หน้าตัก 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ299
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ ไหมดำดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว1,000
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ ไหมขาวดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว1,000
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ ไหมแดงดิ้นแดง ขนาด 16x21 นิ้ว1,000
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู ไหมดำดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว1,000
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู ไหมขาวดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว1,000
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู ไหมแดงดิ้นแดง ขนาด 16x21 นิ้ว1,000
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สะเก็ดทอง กรรมการ 80x80 ซม.100
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สะเก็ดเงิน กรรมการ 80x80 ซม.100
ผ้ายันต์องค์จตุคามล้อมราหู สะเก็ดทอง กรรมการ 80x80 ซม.100
ผ้ายันต์องค์จตุคามล้อมราหู สะเก็ดเงิน กรรมการ 80x80 ซม.100
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สีดำ100
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สีแดง100
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สีน้ำเงิน100
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สีเหลือง100
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู สีดำ100
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู สีแดง100
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู สีน้ำเงิน100
ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู สีเหลือง100