ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นจอมจักรพรรดิ์ มหาบารมี

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


2.1 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. ชุดกรรมการ

[สร้าง : 499]


2.2 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อผงยาวาสนาจินดามณีหน้าองค์เงิน

[สร้าง : 999]


2.3 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนหน้าองค์เงิน

[สร้าง : 999]


2.4 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง

[สร้าง : 1299]


2.5 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 1299]


2.9 พิมพ์พิเศษหน้าองค์พ่อ หลังพระปิดตา พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 4999]


3.1 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. ชุดกรรมการ

[สร้าง : 499]


3.2 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อผงยาวาสนาจินดามณีหน้าองค์เงิน

[สร้าง : 999]


3.5 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 1299]


3.6 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 1299]


3.8 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 4999]


3.9 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 4999]


3.10 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง

[สร้าง : 1999]


3.11 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน

[สร้าง : 1999]


3.13 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์ใหญ่ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีชมพู

[สร้าง : 1999]


4.1 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. ชุดกรรมการ

[สร้าง : 499]


4.2 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อผงยาวาสนาจินดามณีหน้าองค์เงิน

[สร้าง : 999]


4.5 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 1299]


4.6 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 1299]


4.7 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อมหาว่านดำ

[สร้าง : 4999]


4.8 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 4999]


4.9 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 4999]


4.10 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง

[สร้าง : 1999]


4.11 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน

[สร้าง : 1999]


4.12 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว

[สร้าง : 1999]


4.13 ท้าวจตุคาม - รามเทพ พิมพ์เล็ก 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีชมพู

[สร้าง : 1999]


5.1 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อผงยาวาสนาจินดามณี หน้าองค์เงิน

[สร้าง : 999]


5.2 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียน หน้าองค์เงิน

[สร้าง : 999]


5.3 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง

[สร้าง : 999]


5.4 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 999]


5.5 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 999]


5.6 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านดำ

[สร้าง : 4999]


5.7 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 4999]


5.8 ผงปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 4999]


6.1 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองคำขัดเงา

[สร้าง : 59]


6.2 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อเงินขัดเงาหน้าทองคำ

[สร้าง : 299]


6.3 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อเงินขัดเงา

[สร้าง : 999]


6.4 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อนวโลหะแก่ทองคำหน้าทองคำ

[สร้าง : 299]


6.5เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อนวโลหะแก่ทองคำ

[สร้าง : 999]


6.6 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อดีบุก

[สร้าง : 1999]


6.9 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงลงยาแดงชุบทอง

[สร้าง : 1999]


6.10 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงลงยาน้ำเงินชุบทอง

[สร้าง : 1999]


6.11 เหรียญท้าวจตุคาม-รามเทพ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดง

[สร้าง : 4999]


7.1 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองคำขัดเงา

[สร้าง : 59]


7.3 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อเงินขัดเงา

[สร้าง : 999]


7.4 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำหน้าทองคำ

[สร้าง : 299]


7.5 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อนวโลหะแก่ทองคำ

[สร้าง : 999]


7.6 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อดีบุก

[สร้าง : 1999]


7.7 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์

[สร้าง : 1999]


7.8 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงลงยาดำชุบทอง

[สร้าง : 1999]


7.9 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงลงยาแดงชุบทอง

[สร้าง : 1999]


7.10 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดงลงยาน้ำเงินชุบทอง

[สร้าง : 1999]


7.11 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ 3.2 ซ.ม. เนื้อทองแดง

[สร้าง : 4999]


8.1 องค์จตุคาม (ปางประทานพร) หน้าตัก 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อทองเหลืองปิดทองคำทั้งองค์

[สร้าง : 299]


8.2 องค์จตุคาม (ปางประทานพร) หน้าตัก 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อรมดำมันปูปิดทองบางส่วน

[สร้าง : 299]


8.3 องค์จตุคาม (ปางประทานพร) หน้าตัก 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อรมดำมันปู

[สร้าง : 299]


8.4 องค์จตุคาม (ปางประทานพร) หน้าตัก 5 นิ้ว สูง13 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ

[สร้าง : 299]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ ไหมดำดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ ไหมขาวดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ ไหมแดงดิ้นแดง ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู ไหมดำดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู ไหมขาวดิ้นเงิน ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู ไหมแดงดิ้นแดง ขนาด 16x21 นิ้ว

[สร้าง : 1000]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สะเก็ดทอง กรรมการ 80x80 ซม.

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สะเก็ดเงิน กรรมการ 80x80 ซม.

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามล้อมราหู สะเก็ดทอง กรรมการ 80x80 ซม.

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามล้อมราหู สะเก็ดเงิน กรรมการ 80x80 ซม.

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สีดำ

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สีแดง

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สีน้ำเงิน

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพ สีเหลือง

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู สีดำ

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู สีแดง

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู สีน้ำเงิน

[สร้าง : 100]


ผ้ายันต์องค์จตุคามรามเทพล้อมราหู สีเหลือง

[สร้าง : 100]