ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นบารมีพระบรมธาตุ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1 พระบูชาองค์จตุคามรามเทพขนาด 7 นิ้ว (ชุดกรรมการ)299
2 พระบูชาองค์จตุคามรามเทพขนาด 5 นิ้ว (ชุดกรรมการอุปถัมภ์)999
3.1 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาวปัดทอง9,999
3.2 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. พิมพ์ใหญ่ เนื้อแดงปัดทอง9,999
3.3 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. พิมพ์ใหญ่ เนื้อดำปัดทอง9,999
3.4 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. พิมพ์ใหญ่ เนื้อไม้ปัดทอง9,999
3.5 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว9,999
3.6 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. พิมพ์ใหญ่ เนื้อแดง9,999
3.7 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. พิมพ์ใหญ่ เนื้อดำ9,999
3.8 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. พิมพ์ใหญ่ เนื้อไม้9,999
4.1 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. พิมพ์เล็ก เนื้อขาว9,999
4.2 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. พิมพ์เล็ก เนื้อแดง9,999
4.3 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. พิมพ์เล็ก เนื้อดำ9,999
4.4 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. พิมพ์เล็ก เนื้อไม้9,999
5.2 เหรียญปิดตาพังพะกาฬ 3.2 ซม. เนื้อเงิน999
5.3 เหรียญปิดตาพังพะกาฬ 3.2 ซม. เนื้อนวะโลหะ999
5.4 เหรียญปิดตาพังพะกาฬ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์4,999
5.5 เหรียญปิดตาพังพะกาฬ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง9,999
6.2 เหรียญแสตมป์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงิน999
6.3 เหรียญแสตมป์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อนวะโลหะ999
6.4 เหรียญแสตมป์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์4,999
6.5 เหรียญแสตมป์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง9,999
8.1 ผ้ายันต์จตุคาม-รามเทพ 20 ปี หลักเมือง สีดำ9,999
8.2 ผ้ายันต์จตุคาม-รามเทพ 20 ปี หลักเมือง สีแดง9,999
8.3 ผ้ายันต์จตุคาม-รามเทพ 20 ปี หลักเมือง สีเหลือง9,999
7 เหรียญจตุคามรามเทพเนื้อทองแดงรมดำ 2 ซม.99,999