ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นบูรณะเจดีย์ราย50

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
2.1 ท้าวจตุคามรามเทพบูชา 3 นิ้ว หน้ารถ เนื้อนวโลหะ999
2.2 ท้าวจตุคามรามเทพบูชา 3 นิ้ว หน้ารถ เนื้อทองเหลือง2,549
3.1 กริ่งลอยองค์ สูง 3 ซม. เนื้อทองคำไม่ทราบ
3.2 กริ่งลอยองค์ สูง 3 ซม. เนื้อเงิน999
3.3 กริ่งลอยองค์ สูง 3 ซม. เนื้อนวโลหะ1,999
3.4 กริ่งลอยองค์ สูง 3 ซม. เนื้อทองเหลือง4,999
5.1 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เคลือบดินเผาสีดำ6,999
5.2 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เคลือบดินเผาสีแดง6,999
5.3 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เคลือบดินเผาสีเหลือง6,999
5.4 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เคลือบดินเผาสีเขียว6,999
5.5 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เคลือบดินเผาสีน้ำเงิน6,999
5.6 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เคลือบดินเผาสีเปลือกมังคุด6,999
6.2 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อผงดินพระธาตุสีเขียว14,999
6.3 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อผงดินพระธาตุสีแดง14,999
6.4 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อผงดินพระธาตุสีเหลือง14,999
6.5 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อผงดินพระธาตุสีขาว14,999
6.6 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อก้นครก14,999
7.2 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 5.2 ซม. เคลือบดินเผาสีแดง6,999
7.3 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 5.2 ซม. เคลือบดินเผาสีเหลือง6,999
7.4 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 5.2 ซม. เคลือบดินเผาสีเขียว6,999
7.5 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 5.2 ซม. เคลือบดินเผาสีน้ำเงิน6,999
8.1 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 5.2 ซม. เนื้อผงดินพระธาตุสีดำ17,999
8.2 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 5.2 ซม. เนื้อผงดินพระธาตุสีเขียว14,999
8.3 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 5.2 ซม. เนื้อผงดินพระธาตุสีแดง14,999
8.4 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 5.2 ซม. เนื้อผงดินพระธาตุสีเหลือง14,999
8.5 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 5.2 ซม. เนื้อผงดินพระธาตุสีขาว14,999
8.6 ดวงตราองค์จตุคามรามเทพ 5.2 ซม. เนื้อก้นครก14,999