ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นพระบารมีร่มไทร

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการพิเศษ999
ชุดกรรมการชุดใหญ่1,999
ชุดกรรมการชุดเล็ก3,999
1.1 จตุคามรามเทพเหรียญ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อทองคำแท้99
1.2 จตุคามรามเทพเหรียญ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อเงินแท้1,999
1.3 จตุคามรามเทพเหรียญ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์3,999
1.4 จตุคามรามเทพเหรียญ ขนาด 3.2 ซม. เนื้อทองแดงนอก9,999
2. จตุคามรามเทพ ชุดเนื้อผง ขนาด 5 ซม.29,999
3. จตุคามรามเทพ ชุดเนื้อผงปัดทอง ขนาด 5 ซม.29,999