ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นอริยทรัพย์ไหว้ครู50

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1.1 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดทอง999
1.2 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง999
1.3 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อผงพุทธคุณปัดทอง999
1.4 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง3,000
1.5 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง3,000
1.6 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง3,000
1.7 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ5,000
1.8 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง5,000
1.9 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว5,000
2.1 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดทอง999
2.2 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง999
2.3 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อผงพุทธคุณปัดทอง999
2.4 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง3,000
2.5 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง3,000
2.6 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง3,000
2.7 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ5,000
2.8 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง5,000
2.9 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว5,000
3.2 เหรียญอริยทรัพย์พ่อจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงิน500
3.3 เหรียญอริยทรัพย์พ่อจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อนวะ800
3.4 เหรียญอริยทรัพย์พ่อจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์3,000
3.5 เหรียญอริยทรัพย์พ่อจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง9,999
3.6 ชุดกรรมการ เหรียญลงยาราชาวดี 8 องค์ 8 สีประจำวัน500
พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อก้นครกไม่ทราบ
พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200 ปีศรีวิชัย 4.5 ซม. เนื้อก้นครกไม่ทราบ