ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นอริยทรัพย์ไหว้ครู50

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


1.1 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดทอง

[สร้าง : 999]


1.2 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง

[สร้าง : 999]


1.3 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อผงพุทธคุณปัดทอง

[สร้าง : 999]


1.6 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 3000]


1.7 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ

[สร้าง : 5000]


1.8 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 5000]


1.9 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 5000]


2.2 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนปัดทอง

[สร้าง : 999]


2.3 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อผงพุทธคุณปัดทอง

[สร้าง : 999]


2.6 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 3000]


2.7 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ

[สร้าง : 5000]


2.8 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 5000]


2.9 พระผงจตุคามรามเทพย้อนยุค 1200ปีศรีวิชัย 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 5000]